Geodata en Monitoring

Geodata & Monitoring is de spil binnen de driehoek ontwerp – uitvoering – opdrachtgever.

Geodata & Monitoring wordt door de verstedelijking/verdichting van onze woonomgeving steeds belangrijker voor de veiligheid en efficiëntie van onze steden en het verkeer.
Unihorn verzorgt met nauwkeurige metingen de vertaling van ontwerp naar realisatie.

Met de toenemende drukte en complexiteit van woonkernen en verkeer, is het cruciaal om bij infrastructurele aanpassingen de leefomgeving te monitoren en te beheren om een soepele werking te garanderen. Dit kan worden bereikt door gebruik te maken van Geodata & Monitoring om real-time geluid, trillingen en eventuele vervorming te volgen en te analyseren.

Het inzetten van de technologieën van Geodata & Monitoring bij infrastructuur is van groot belang voor de veiligheid en onderhoud van infrastructuur. Hierdoor kunnen problemen vroegtijdig worden opgespoord en voorkomen, wat kan leiden tot aanzienlijke besparingen in tijd en geld.

In de toekomst zullen Geodata & Monitoring een nog grotere rol spelen in het beheer en onderhoud van infrastructuur. De verdere ontwikkeling van geavanceerde technologieën zal het mogelijk maken om nog meer data te verzamelen en te analyseren, wat zal bijdragen aan de veiligheid en efficiëntie van onze steden en verkeer.

Werkzaamheden Unihorn

Situatie- en detailmeting

Wij verzorgen de inmeting en hoogtebepaling in drie dimensies van bestaande situaties zoals een terrein, een weg met aansluitingen, een riool, maar ook de registratie van maten en hoogten van een kunstwerk. We werken metingen geautomatiseerd uit tot 3D AutoCAD tekeningen volgens het NLCS.

3D laserscanning visualisering en modellering

Met 3D laserscanning worden terreinen, kunstwerken, (spoor)wegen, ruimten, etc. stationair, rijdend, varend of vanuit de lucht ingemeten. Uit de puntenwolk of point-cloud maken wij een visualisatie of een model voor het ontwerpen van nieuwe of het aanpassen van bestaande situaties of het vastleggen van situaties voor asset management doeleinden.

Meer weten, bekijk de leaflet over 3D-laserscanning.

Uitzetten en maatvoering

Bouwkundige werkzaamheden variëren bij ons van het overnemen/uitzetten van rooilijnen tot maatvoering van complexe structuren in de infra of de bouw: van kavel tot as- built. Bij civieltechnische projecten verzorgen wij al het denkbare uitzetwerk voor grondwerk, bouw- en woonrijp maken, wegen, civiele kunstwerken, e.d. Steeds vaker wordt gebruik gemaakt van graafmodellen voor machinebesturing. Wij verzorgen de graafmodellen voor alle merken.

Revisie

Tijdens en na de realisatie van een project verzorgen wij de revisie / as built. De revisie-gegevens worden verwerkt in CAD-systemen. Het resultaat: exacte kennis van bouw en ligging van uw voorzieningen. Voor beheerdoeleinden verzorgen wij input voor GIS-systemen (DTB / KernGIS / BGT).

Monitoring (24/7)

Wij meten en registreren bewegingen van bouwwerken, zettingen van grondlichamen maar ook geluid, trillingen, grondwaterstand en -spanning. Unihorn verzorgt complete meetnetwerken, zo nodig met geautomatiseerde systemen die 24/7 registreren en alarmeren bij overschrijdingen. De rapportage van de metingen stellen wij op maat samen, zodat deze aan al uw (verificatie)eisen voldoet.

Meer weten, bekijk de leaflet over realtime monitoren vervormingen en trillingen.

Analyse/mutatie GIS bestanden

Het analyseren van GIS-data in de tenderfase levert aantallen en hoeveelheden voor gerichte aanbiedingen. In de uitvoering wordt GIS gebruikt om de verschillende onderdelen inzichtelijk te maken. Wij passen areaaldata aan de nieuwe situatie aan. Unihorn beschikt over de software en de kunde om de gegevens in diverse GIS-systemen te verwerken.

Meer weten? Neem contact op met onze experts

Paul Antes

Expert Asset Management en Geodata & Monitoring


+31 6 5337 1441

Remo Hofland

Expert Ontwerp en Geodata & Monitoring


+31 6 1066 4840

Video Geodata & Monitoring

Enkele voorbeelden van Geodata & Monitoring projecten

Project

24/7 monitoring Oetewalerbrug Amsterdam

Lees meer
Lees meer over 24/7 monitoring Oetewalerbrug Amsterdam

Project

3D laserscan dak Wilminktheater Enschede

Lees meer
Lees meer over 3D laserscan dak Wilminktheater Enschede

Project

Monitoring spoordraaibrug Alphen aan den Rijn

Lees meer
Lees meer over Monitoring spoordraaibrug Alphen aan den Rijn

Meer lezen over Geodata & Monitoring

Download de leaflet over deze expertise

Geodata & Monitoring

Highlights Geodata & Monitoring