Over Unihorn

Noem ons verbinders in infra, de partij die het fundament legt onder infrastructuur.

Unihorn heeft als missie om deze en komende generaties middels engineering een duurzame en veilige infrastructuur en openbare ruimte te bieden.

Wij hebben daarvoor de unieke combinatie van onderzoek, advies, ontwerp en beheer in huis.

Samen met onze klanten zoeken we naar uitwerkingen waarin we duurzame en innovatieve oplossingen presenteren vanaf de onderzoeksfase tot en met de asset management fase.

Wij zijn de betrouwbare en professionele partner.

 

Unihorn zet zich in voor een duurzame en veilige infrastructuur en openbare ruimte, nu en in de toekomst. We zijn gespecialiseerd in verhardingsvraagstukken en staan bekend om onze deskundigheid op het gebied van milieu. Ook waar het gaat om geodata en monitoring, ontwerp en asset management weten waterschappen, gemeenten en ingenieursbureaus onze inzet te waarderen. Daarnaast werken we geregeld voor Rijkswaterstaat, provincies, projectontwikkelaars, aannemers en private partijen.

Unihorn in beeld

Deskundig maatwerk
Dankzij onze achtergrond weten we haarfijn wat haalbaar en maakbaar is. We verdiepen ons echt in wat onze opdrachtgevers nodig hebben. Daarom leggen we verantwoordelijkheden rechtstreeks bij de medewerkers die het dichtst bij onze klanten staan. Zij hebben immers het beste zicht op hun wensen.

We kiezen voor langdurige relaties waarin we onze klanten en samenwerkings- partners ontzorgen met effectieve maatwerkoplossingen en gedegen advies. Bij een goede relatie hoort vanzelfsprekend een hoge servicegraad. Onze processen en kwaliteitsbewaking zijn daarop ingesteld. Waar projecten om een integrale aanpak vragen, werken we met multidisciplinaire teams.

We onderzoeken, ontwerpen en adviseren. Met een overkoepelende blik en een duidelijke visie. Al sinds 1992.

Visie op infra
Vooruitkijken is noodzakelijk om voorop te blijven. Daarom volgen we de innovaties in ons vakgebied, maar ook daarbuiten, op de voet. Denk aan 3D-laserscannen en grondradarmetingen. Natuurlijk innoveren we ook zelf, zoals bij het automatiseren van visuele inspectie met artificial intelligence. Of neem bijvoorbeeld ons project Wegenwijs: realtime monitoring van de kwaliteit van het wegdek in combinatie met predictive maintenance.

De wereld transformeert naar een circulaire economie. Dat betekent dat je al in het ontwerpstadium rekening moet houden met onderhoud en hergebruik. Ontwerp, realisatie en asset management groeien dan ook steeds meer naar elkaar toe. Dit vraagt om vakmensen met verstand van engineering, uitvoering én beheer. Daar spelen we nadrukkelijk op in, zodat we ook in de toekomst de verbindende factor zijn als het op infrastructuur aankomt.

Onze kernwaarden
Zowel extern en intern laten de medewerkers van Unihorn zich leiden door de volgende kernwaarden:

Benaderbaar
zowel intern als extern openstaan voor vragen en suggesties
Innovatief
voortdurend op zoek zijn naar wezenlijke verbeteringen
Klantgericht
herkennen van behoeften en belangen van de opdrachtgever en hiermee in ons handelen rekening houden
Pragmatisch
zoeken naar haalbare en maakbare oplossingen, passend bij de opdrachtgever
Samenwerkend
zorgen voor de optimale inbreng van alle betrokkenen
Verbindend
de link zijn tussen ontwerp, onderzoek, realisatie en asset management


Locaties

Unihorn heeft vestigingen in Medemblik, Capelle aan den IJssel en Oldenzaal. Van daaruit zijn wij over het hele land actief.

Ook internationaal hebben wij onze sporen verdiend.

Wil je meer weten, neem dan contact met ons op!

Jeroen Bleeker

Directeur


+31 6 5143 4933

Nog meer weten over Unihorn?

Unihorn bestaat al ruim 25 jaar, maar eigenlijk nog veel langer.

Lees over onze geschiedenis