Laboratorium

Unihorn beschikt over een eigen laboratorium voor asfaltonderzoek en onderzoek naar de eigenschappen van zandbanen, funderingen en asfalt

Ons  wegbouwkundig laboratorium is sinds 15 december 2010 onder nummer L523 geaccrediteerd conform de NEN-EN-ISO/IEC 17025 voor asfaltonderzoek volgens CROW publicatie 210, ‘Richtlijn omgaan met vrijgekomen asfalt’.

Het onder accreditatie uitgevoerde onderzoek is nodig om vrijkomend asfalt verantwoord te kunnen afvoeren.

De onderzoeken die wij onder accreditatie uitvoeren zijn:

  • het aantonen van PAK door middel van PAK-detectoronderzoek
  • het aantonen van PAK door middel van DLC (dunne laag chromatografie)
  • het bepalen van de laagdikte en constructieopbouw

Boorkernonderzoek wordt vaak uitgevoerd in combinatie met verhardingsonderzoek en onderhoudsadvisering. Op basis van de door het laboratorium aangeleverde gedetailleerde boorkernbeschrijving wordt informatie verkregen over de opbouw en de staat van de weg. Gecombineerd met de resultaten van een visuele inspectie van het verhardingsoppervlak, valgewichtdeflectiemetingen en/of bodemradarmetingen kan een gedegen onderhoudsadvies worden opgesteld.

Naast de geaccrediteerde verrichtingen doen we ook de volgende onderzoeken:

  • onderzoek naar verdichtingsgraad van zand- en korrelbanen
  • bepalen van dichtheid in situ van asfalt, door middel van nucleaire metingen
  • het uitvoeren van asfalt-/constructieboringen
  • bepalen van korrelverdeling van zand en steenachtige materialen
  • bepalen van de samenstelling van steenachtige materialen (metsel-/meng-/betongranulaat)

Het Unihorn laboratorium heeft ervaren en gekwalificeerde laboranten voor de uitvoering van deze werkzaamheden.

Meer weten, neem contact op met onze expert

Ingrid Willems

Expert Laboratorium


+31 6 5159 0654

Enkele voorbeelden van Laboratorium projecten

Project

Milieukundig onderzoek N243 Provincie Noord-Holland

Lees meer
Lees meer over Milieukundig onderzoek N243 Provincie Noord-Holland

Project

Onderzoek verhardingen wegenareaal Ring Utrecht

Lees meer
Lees meer over Onderzoek verhardingen wegenareaal Ring Utrecht

Project

Onderzoek en bestek wegonderhoud gemeente Heerhugowaard

Lees meer
Lees meer over Onderzoek en bestek wegonderhoud gemeente Heerhugowaard