Bekijk alle projecten

Onderzoek en bestek wegonderhoud Heerhugowaard

Onderhoud van een asfaltweg vereist kennis.
Het bepalen van de optimale maatregel voor het onderhoud van een asfaltweg vereist kennis, ervaring en vakmanschap. Exact dat is waar de gemeente Heerhugowaard ons voor heeft gevraagd.

Unihorn voert alle onderzoeken uit, bepaalt de optimale onderhoudsmaatregel en schrijft het bestek.

Bepaling van de optimale onderhoudsmaatregel vereist kennis en ervaring

Een belangrijk deel van het onderzoek voor de bepaling van het asfaltonderhoud is het boren en beschrijven van asfalt- en constructiekernen. Voor het asfalt dat vrijkomt als gevolg van frezen of opbreken is onderzoek naar de teerhoudendheid nodig.

Waar bestond het project uit?

2018
Uitvoering diverse onderzoeken t.b.v. bepaling wegonderhoud
• bepalen restlevensduur en onderhoudsmaatregelen 10 wegvakken
o uitvoeren schouw
o uitvoeren valgewichtdeflectiemetingen
o uitvoeren asfalt- en constructieboringen
o bepalen restlevensduur en onderhoudsmaatregelen
• uitvoeren maatregeltoets (incl. tekening) en kostenraming 24 wegvakken

2019
Uitvoering diverse onderzoeken en opstellen wegenonderhoudsbestek 12 wegvakken
• uitvoeren asfalt- en constructieboringen
• beschrijven kernen

• uitvoeren milieuhygiënisch onderzoek op asfalt en fundering
• uitvoeren verkennend bodemonderzoek bermen (1 wegvak)
• inmeten / toetsen bestaand alignement (1 wegvak)
• inventarisatie bandenlijnen, kolken, markering, e.d. voor bestek
• maken bestek en tekeningen
• ondersteunen bij prijs- en contractvorming

Projectbeschrijving
Het bepalen van het (optimale) onderhoud van een weg vraagt een gefaseerde aanpak. Het is zeker niet noodzakelijk om meteen alle beschikbare middelen in te zetten.

Onderzoeksopzet
Begin, zoals in dit project gedaan, met een schouw of een maatregeltoets. Beoordeel dan welke wegen nader onderzoek behoeven. Meestal is het boren en beschrijven van kernen noodzakelijk. Behalve bepaling van de bestaande wegopbouw is milieuhygiënisch onderzoek op vrijkomende materialen (asfalt, soms fundering) nodig.
Voor wegen met veel verkeer of ernstig beschadigde wegen zijn uitvoering en analyse van valgewichtdeflectiemetingen een uitstekende aanvulling. Hiermee worden betrouwbaar de restlevensduur en de benodigde versterking bepaald.

Maatregelbepaling
Met de verzamelde gegevens kan de theoretische onderhoudsmaatregel worden vastgesteld. Helaas past de theoretische maatregel – zeker in een bebouwde omgeving – meestal niet op de projectlocatie. Vooral door hoogtebeperkingen door aanliggende werken is het nodig alternatieven te beoordelen. Denk daarbij aan bijvoorbeeld frezen – inlagen, toepassing hoogwaardiger materialen, een lichtere onderhoudsmaatregel met geringere levensduur, etc. Ook aanwezige verontreinigingen leiden vaak tot aanpassing van de maatregel.
Meer het belangrijkst: neem de wensen van de wegbeheerder mee, zoals gekleurd asfalt, gewenste (dunne) deklagen, geluidreducerend asfalt, wijze van lokaal onderhoud, maar ook effecten van faseringen, beschikbare budgetten, etc.

Resultaat
Binnen dit project hebben de gemeente Heerhugowaard en Unihorn door goede communicatie en een uitgekiende onderzoeksopzet een optimaal resultaat kunnen bereiken. De vertaling van de maatregelen in het onderhoudsbestek vormde de waardige afsluiting van dit project.