Asset Management

Onze infrastructuur en openbare ruimte worden dagelijks door miljoenen mensen gebruikt. Het borgen en verbeteren van de veiligheid en de beschikbaarheid ervan geeft een grote verantwoordelijkheid. Asset management is daarbij een onmisbare tool.

Asset management

Onze infrastructuur en openbare ruimte worden dagelijks door miljoenen mensen ge­bruikt. Het borgen en verbeteren van de veiligheid en de beschikbaarheid ervan geeft een grote verantwoordelijkheid. Asset management is daarbij een onmisbare tool. Wij adviseren u op strategisch, tactisch en operationeel niveau over het beheer en de staat van onderhoud van uw areaal. Dat doen wij op een praktische, op uw organisatie afgestemde wijze. Onze werkgebieden zijn wegen, spoorwegen, openbare ruimte, vliegvelden en haven- en industrieterreinen.

Areaal op orde

Asset management is onmogelijk zonder goede kennis van de vaste of basisgegevens van de infrastructuur en openbare ruimte met de daarbij behorende voorzieningen. Onze inventarisatie geeft informatie over de beschikbare gegevens van wegen, kunstwerken, markering, straatmeubilair, openbare verlichting, groen- en oevervoorzieningen, bebording, waterlopen, etc. Zijn de gegevens niet meer ‘up to date’, dan doen wij de actualisatie hiervan.

Inspecties en metingen

Voor de bepaling van de kwaliteit van de infrastructuur en de openbare ruimte kunnen wij diverse metingen doen. Daarnaast voeren wij de volgende gestandaardiseerde inspecties uit:

 • CROW 323: kwaliteit openbare ruimte
 • CROW 146 / 147: visuele inspectie wegen / wegbeheer
 • NEN 2767-4: conditiemeting infrastructuur

Bij Asset Management hoort ook

 • Contract-, proces- en risicomanagement
 • Maintenance engineering
 • Exploitatiemanagement OPEX
 • RAMS(SHEEP), FMECA, LCC analyses
 • ISO 55000: opzet en ondersteuning

Unihorn heeft veel ervaring in het opzetten en begeleiden van deze werkzaamheden.

Meerjaren instandhoudingsplannen

Asset management geeft de beheerder een doelmatig en kosteneffectief instrument voor het beheer van zijn areaal, afgestemd op zijn strategische doelen én de behoeften van de gebruiker. Onze adviseurs hebben kennis van meerdere onderhoudsmanagementsystemen. We beschikken over tools voor risico gestuurd onderhoud, onderhoudsanalyses en eis- en procesbeheersystemen. Daarmee bepalen wij op gestructureerde wijze:

 • prioriteiten en planjaren
 • onderhoudsmaatregelen
 • onderhoudsbudgetten

Het resultaat

Beheer en onderhoud optimaal passend binnen uw asset management doelstelling.

Meer weten, neem contact op met onze expert

Paul Antes

Expert Asset Management en Geodata & Monitoring


+31 6 5337 1441

Video Asset Management

Enkele voorbeelden van Asset Management projecten

Project

Onderzoek verhardingen wegenareaal Ring Utrecht

Lees meer
Lees meer over Onderzoek verhardingen wegenareaal Ring Utrecht

Project

Onderzoek wegen programma monitoring en inspectie Provincie Zuid-Holland

Lees meer
Lees meer over Onderzoek wegen programma monitoring en inspectie Provincie Zuid-Holland

Project

Globale visuele inspectie en inventarisatie wegen gemeente Almelo

Lees meer
Lees meer over Globale visuele inspectie en inventarisatie wegen gemeente Almelo

Meer lezen over Asset Management

Download de leaflet over deze expertise

download leaflet

Highlights Asset Management