Bekijk alle projecten

Inspectie en inventarisatie wegen gemeente Almelo

Weginspectie gemeente Almelo
De gemeente Almelo laat elke 2 jaar al haar wegen visueel inspecteren. Op basis van de resultaten stelt zij vervolgens het beheerplan op.
Naast de inspectie worden dan ook nieuwe wegen / wegvakken geïnventariseerd en van de in het beheersysteem aanwezige wegvakonderdelen de administratieve gegevens gecontroleerd.

Unihorn voert in heel Nederland inspecties uit, dus ook in Almelo

Invoer van de inventarisatie en inspectiegegevens.

Het project in feiten en cijfers

2017

• uitvoeren globale visuele inspectie asfalt- en elementverhardingen, ca. 24.000 wegvakonderdelen

• controleren / muteren administratieve gegevens

2019

• uitvoeren globale visuele inspectie asfalt- en elementverhardingen, ca. 23.500 wegvakonderdelen

• inventariseren nieuwe wegen/wegvakken, ca. 1200 wegvakonderdelen

• controleren / muteren administratieve gegevens overige wegvakonderdelen

2020

• uitvoeren globale visuele inspectie asfalt- en elementverhardingen, ca. 21.400 wegvakonderdelen
• controleren / muteren administratieve gegevens
• uitvoeren inspectie op klein onderhoud, waarbij de locatie als punt in de kaart wordt opgenomen en de schade in een foto wordt vastgelegd

In 2017, 2019 en 2020 heeft Unihorn het gehele weggennet van de gemeente Almelo geïnspecteerd.
Startoverleg
Alle keren is het project begonnen met een (telefonisch) startoverleg, waarin zaken als:
• opmerkingen en klein onderhoud (wat en op welke wijze noteren)
• hoe om te gaan met niet inspecteerbare wegvakken
• gefaseerde oplevering
• gewenste volgorde (bijvoorbeeld wijksgewijs) van inspecteren
• noodzaak voor aanvullende verkeersmaatregelen
worden besproken.

Uitvoering
De inspectie is uitgevoerd volgens CROW-publicatie 146, waarbij de optionele schaden randschade en voegwijdte zijn meegenomen. Bij klein onderhoud zijn vastgelegd het oppervlak dichtgeblokte klinkersleuven, de lengte waarover bermen zijn verzakt en het oppervlak met ernstige boomwortelschades.
Mutaties in verhardingsfunctie, verhardingssoort en verhardingstype zijn direct doorgevoerd in het paspoort.

De inspectie is uitgevoerd met een tablet met daarop GeoVisia Field.

Unihorn voert inspecties uit vanuit een langzaam rijdend inspectievoertuig met één chauffeur/inspecteur. Waar nodig stapt de inspecteur uit om de maatgevende ernst van de schade te bepalen of om schade waar te nemen op een (onvoldoend) zichtbaar wegvak. Waar het niet mogelijk/praktisch is om met een voertuig te inspecteren, wordt de inspectie lopend of fietsend uitgevoerd.

Verkeersmaatregelen
Unihorn heeft om vooral ARBO-technische reden sterk de voorkeur om de globale visuele inspectie vanuit speciale inspectievoertuigen te maken. Wij zetten daarvoor bussen in, van waaruit de inspecteur een zelfde zichtsveld heeft als wanneer hij loopt.
Al onze inspectievoertuigen zijn voorzien van verlichting/signalering en verkeersmaatregelen volgens figuur 1221 van CROW-publicatie 96B van december 2014. Door deze werkwijze bleek het niet nodig om aanvullende verkeersmaatregelen te treffen.

Weet je wat wij nog meer doen?

Unihorn levert vele diensten op gebied van onderzoek en advies voor wegen.

Bekijk het hier.