Bekijk alle projecten

Onderzoek verhardingen wegenareaal Ring Utrecht

Ring Utrecht
De draaischijf van ons snelwegennetwerk. Op de Ring komen doorgaand en regionaal verkeer samen. Zonder maatregelen zullen doorstroming, veiligheid en kwaliteit van de leefomgeving verder afnemen.
Ter voorbereiding van de aanpassingen heeft Unihorn middels een areaalonderzoek de wegbouwkundige en milieuhygiënische kwaliteit van de verhardingen van de wegen en de asfaltverharding op de kunstwerken bepaald.

Beoordeling conditie verhardingen als onderdeel van verbetering doorstroming en verkeersveiligheid Ring Utrecht.

Valgewichtdeflectiemetingen zijn essentieel voor de bepaling van de structurele conditie van een verharding in termen van restlevensduur en benodigde versterking. Op basis hiervan kun je betrouwbaar het onderhoudsmoment en de onderhoudsmaatregel bepalen.

Areaalonderzoek Ring Utrecht in feiten en cijfers.

• opstellen uitvoerings-, projectkwaliteit- en veiligheidsplannen
• aanvragen en uitvoeren verkeersmaatregelen
• uitvoeren visuele inspectie met HD-video (ca. 400 km strooklengte)
• bepalen verhardingsopbouw van wegen en kunstwerken, inclusief beschrijving en PAK-detectie-onderzoek (ca. 2100 asfalt- en 350 constructiekernen

• uitvoeren DLC-analyses (ca. 500 stuks)
• bepalen kwaliteit funderingsmateriaal (milieuhygiënisch en wegbouwkundig)
• uitvoeren valgewichtdeflectiemetingen (ca. 5500 meetpunten)
• opstellen nuldossier
• opstellen integrale onderhoudsadviezen

Het project nader beschouwd
Scope
Het project Ring Utrecht bestaat uit het verbreden van de autosnelwegen ten zuiden en ten oosten van Utrecht. Dit betreft de A12 van knooppunt Oudenrijn tot en met knooppunt Lunetten, de A27 tussen de aansluitingen Houten en Bilthoven en de A28 vanuit Utrecht tot en met de aansluiting Uithof. Waar van toepassing worden de aansluitingen naar het onderliggende wegennet onderhouden en/of aangepast.

Het project
Als voorbereiding op de verbredingen zijn vele onderzoeken uitgevoerd. Een daarvan was het areaalonderzoek. In opdracht van RHDHV heeft Unihorn alle onderzoeken ter bepaling van de wegbouwkundige en milieuhygiënische kwaliteit van de verhardingen uitgevoerd.
De onderzoeken en rapportages zijn in 3 fasen verricht: ring Zuid in 2017, ring Oost en de A28 in 2018 en het noordelijk deel van de A27 in 2018.

Naast de omvang en de complexiteit van het wegennet van de Ring (denk aan alle knooppunten en de vele op korte afstand gelegen aansluitingen) vormde een extra uitdaging de eis van Rijkswaterstaat dat de onderzoeken moesten worden uitgevoerd ter plaatse van de ligging van de toekomstige stroken.

UItvoering
Bij de uitvoering van de werkzaamheden zijn onze werkzaamheden waar mogelijk gecombineerd met die van andere partijen (o.a. sonderingen) ter minimalisering van de verkeershinder en het aantal verkeersmaatregelen. De uitvoeringswijzen en planningen zijn vooraf in detail met Rijkswaterstaat besproken
Uiteindelijk zijn de werkzaamheden – mede door een gedegen voorbereiding waarbij vooraf alle boor- en meetpunten al in de digitale kaart waren geplaatst – met een minimum aan vertraging en volledig uitgevoerd.