Bekijk alle projecten

3D laserscan dak Wilminktheater Enschede

Bepalen beschikbare ruimte voor aanvullende voorzieningen
Het Wilminktheater in Enschede is voornemens om een aantal voorzieningen in de dakconstructie – bijvoorbeeld ten behoeve van luchttransport – aan te brengen.
Strukton Worksphere heeft de opdracht gekregen die voorzieningen te engineeren en te realiseren. Daartoe moet de bestaande situatie eerst bekend zijn, pas daarna kan bepaald worden waar en hoe de nieuwe voorzieningen kunnen worden aangebracht.

Het probleem is dat de reeds aanwezige bouwkundige constructies en diverse voorzieningen vanwege hun complexe vormen niet op een reguliere wijze zijn in te meten. Daarom heeft Strukton Worksphere aan Unihorn gevraagd of wij in staat zijn het dak met alles wat zich daar bevindt middels 3D laserscanning in te meten.

Unihorn heeft aangegeven dat te kunnen. In nauw overleg met de opdrachtgever zijn de locaties van waaruit het scannen is gedaan bepaald, zodat daadwerkelijke alle constructies en voorzieningen met voldoende nauwkeurigheid ingemeten kunnen worden.
Op basis van de uit de 3D-scan verkregen puntenwolk is een volledig 3D-model van de bestaande situatie gemaakt en aangeleverd.

3D laserscanning is bij uitstek geschikt voor het inmeten van complexe vormen, juist in gebouwen en op moeilijk bereikbare plaatsen

Met 3D laserscanning kunnen de meest complexe vormen met een hoge mate van nauwkeurigheid worden ingemeten

Dit waren onze werkzaamheden

⦁ maken meetplan
⦁ uitvoeren 3D laserscan
⦁ maken 3D model
⦁ rapportage

Meer weten over 3D laserscanning?

Lees onze leaflet over 3D laserscanning

Download hier de leaflet