Onze infrastructuur en openbare ruimte worden dagelijks door miljoenen mensen gebruikt. Het borgen en verbeteren van de veiligheid en de beschikbaarheid ervan geeft een grote verantwoordelijkheid.
Asset management is daarbij een onmisbare tool.

Onze infrastructuur en openbare ruimte worden dagelijks door miljoenen mensen ge­bruikt. Het borgen en verbeteren van de veiligheid en de beschikbaarheid ervan geeft een grote verantwoordelijkheid. Asset management is daarbij een onmisbare tool. Wij adviseren u op strategisch, tactisch en operationeel niveau over het beheer en de staat van onderhoud van uw areaal. Dat doen wij op een praktische, op uw organisatie afgestemde wijze.

Onze werkgebieden                                                                                                                          wegen en spoorwegen, openbare ruimte, vliegvelden, haven- en industrieterreinen.

Areaal op orde
Asset management is onmogelijk zonder goede kennis van de vaste of basisgegevens van de infrastructuur en openbare ruimte met de daarbij behorende voorzieningen. Onze inventarisatie geeft informatie over de beschikbare gegevens van wegen, kunstwerken, markering, straatmeubilair, openbare verlichting, groen- en oevervoorzieningen, bebording, waterlopen, etc. Zijn de gegevens niet meer ‘up to date’, dan doen wij de actualisatie hiervan.

Inspecties en metingen
Voor de bepaling van de kwaliteit van de infrastructuur en de openbare ruimte kunnen wij diverse metingen doen. Daarnaast voeren wij de volgende gestandaardiseerde inspecties uit:

• CROW 323: kwaliteit openbare ruimte
• CROW 146 / 147: visuele inspectie wegen / wegbeheer
• NEN 2767-4: conditiemeting infrastructuur

Overige dienstverlening
Bij Asset Management hoort ook

• Contract-, proces- en risicomanagement
• Maintenance engineering
• Exploitatiemanagement OPEX
• RAMS(SHEEP), FMECA, LCC analyses
• ISO 55000: opzet en ondersteuning

Unihorn heeft veel ervaring in het opzetten en begeleiden van deze werkzaamheden.

Meerjaren instandhoudingsplannen 
Asset management geeft de beheerder een doelmatig en kosteneffectief instrument voor het beheer van zijn areaal, afgestemd op zijn strategische doelen én de behoeften van de gebruiker. Onze adviseurs hebben kennis van meerdere onderhoudsmanagementsystemen. We beschikken over tools voor risico gestuurd onderhoud, onderhoudsanalyses en eis- en procesbeheersystemen. Daarmee bepalen wij op gestructureerde wijze: 
prioriteiten en planjaren 
onderhoudsmaatregelen 
onderhoudsbudgetten 

Het resultaat 
Beheer en onderhoud optimaal passend binnen uw asset management doelstelling.

Paul Antes

Expert Asset Management

Video Asset Management

Meer lezen over Asset Management

Download de leaflet over deze expertise

Cookie beleid

Unihorn maakt gebruik van cookies om uw browse-ervaring te verbeteren. Door deze website te blijven gebruiken, gaat u hiermee akkoord. Lees hier meer.