Scherp op maakbaarheid, uitvoerbaarheid en een integrale aanpak van alle disciplines
Vanaf de eerste schets houden wij in onze ontwerpen rekening met het bouwproces en lokale randvoorwaarden. Bruikbaarheid en uitvoerbaarheid staan voorop. Duurzaamheid is de rode draad: gebruik van duurzame materialen, hergebruik en afstemming op toekomstig beheer en onderhoud worden telkens afgewogen.

Onderzoek
In deze fase coördineren wij alle voor het ontwerp benodigde onderzoeken en adviseren wij over de mogelijke oplossingen. Voor het grootste deel voert Unihorn deze zelf uit, waar nodig doen wij dit gezamenlijk met onze betrouwbare specialisten. Daarna beoordelen wij de resultaten op juistheid en praktische toepasbaarheid binnen het project.

Ontwerp
Voorontwerpen en visualisaties maken wij presentabel met InfraWorks en/of Revit. Daarna vindt binnen het programma van eisen de technische uitwerking plaats in een definitief en een uitvoeringsontwerp (AutoCAD 2D en/of Civil 3D), desgewenst in een BIM-omgeving.

Realisatie en onderhoudstermijn
Wij begeleiden het uitvoeringstraject. Dat varieert van volledige begeleiding door directievoering en dagelijks toezicht tot assistentie bij toezicht of de bouwvergadering.

Onze werkgebieden

plan-/ gebiedsontwikkeling voor bouw- en woonrijpmaken van industriële- en woonlocaties
wegontwerp (alle wegcategorieën), incl. detailleringen: rotondes, kruispunten, e.d.
opstellen van (onderhouds-)bestekken en aanbestedingsbegeleiding
opstellen van asfaltonderhoudsbestekken
opstellen van rioleringsplannen, dimensioneren rioolstelsels en alternatieve infiltratie- en bergingssystemen
ontwerp van kleine kunstwerken
ontwerppartner binnen een UAV-gc tendercontract

 

Video Ontwerp

Bestek en tekeningen
Wanneer het definitieve ontwerp is vastgesteld, verzorgen wij de aanbestedingsdocumenten. We maken de tekeningen conform de NLCS-standaard en stellen het RAW-contractdocument op. In overleg zoeken wij naar de geschikte contractvorm en verrekenmethodiek. In deze fase stellen wij ook een V&G-plan op, werken wij de budgetraming uit tot een bouw-kostenbegroting en bepalen we de bouwtijd. 

Contractvorming
Zoekt u ondersteuning bij contractvorming of wilt u de hele fase uitbesteden? Wij verzorgen de advertentie/uitnodiging, de inlichtingen inclusief nota, het houden van de aanbesteding en het uitbrengen van een gunningsadvies. Naast de 'traditionele' contractvormen adviseren wij u ook over het opstellen van design, construct- en/of maintain contracten.

Visualisatie herinrichting Zeeweg in Katwijk

Remo Hofland

Expert Ontwerp

Meer lezen over Ontwerp?

Download de leaflet over deze expertise

Cookie beleid

Unihorn maakt gebruik van cookies om uw browse-ervaring te verbeteren. Door deze website te blijven gebruiken, gaat u hiermee akkoord. Lees hier meer.