Bekijk alle projecten

Herinrichting Nieuwstraat gemeente Schagen

Unihorn engineer voor project herinrichting Nieuwstraat Schagen
Het overdekte winkelcentrum ‘Makado’ werd uitgebreid en vernieuwd. Mede daarom is besloten om het complexe centrumgebied eromheen opnieuw in te richten.

Een mooi ontwerp in een omgeving met veel stakeholders

Niet alleen de wegen en hun inrichting, maar ook de waterlopen en -voorzieningen zijn geheel vernieuwd.

Uitgevoerde werkzaamheden

• ontwerptekening wegenbouw & riolering

• inmeten bestaande situatie
• rioolontwerp
• dimensionering verhardingen
• verlichtingsplan
• groenplan
• waterhuishoudingsplan

• detaillering kadeconstructie
• vergunningen
• definitief ontwerp & ontwerpnota
• uitvoeringsontwerp & ontwerpnota
• eisenverificatie
• hoeveelhedenbepaling

Nieuwstraat in Schagen heringericht.
Herinrichting
De herinrichting bestond uit de vervanging van de element- en asfaltverhardingen, de openbare voorzieningen, de waterlopen met kademuur, de groenvoorzieningen en de ondergrondse infrastructuur (kabels & leidingen, riolering en duiker).
Naast de Nieuwstraat horen ook delen van Beethovenlaan, Schubertstraat en Langestraat tot het project.

Ons project
Voor het project heeft Unihorn alle onderzoeken en engineeringswerkzaamheden tot en met het uitvoeringsontwerp uitgevoerd.

Voor de verkeersinrichting, waterhuishouding, verhardingsopbouw, verlichting, groen, milieu (vrijkomende bouwstoffen), flora & fauna en riolering zijn onderzoeken uitgevoerd en adviezen opgesteld. Voor de constructieve elementen zijn berekeningen uitgevoerd.
Ook de voorbereiding en het aanvragen van vergunningen waren onderdeel van het project.

Op basis hiervan zijn een definitief en een uitvoeringsontwerp met de daarbij horende ontwerpnota’s gemaakt.
Tijdens het project heeft continu verificatie en validatie van eisen, scope analyse, raakvlakbeheersing, kans & risicobeheersing, planningsbeheersing, budgetbewaking en documentbeheer plaatsgevonden.