Bekijk alle projecten

Bouwteam ontwerp herinrichting Havenkom Almere

Bouwteam herinrichting Havenkom Almere, vakmanschap in infra
De gemeente Almere heeft besloten om de circa 40 jaar oude Havenkom in Almere Haven opnieuw in te richten.
Het project is aanbesteed in de vorm van een bouwteam. Strukton Civiel Noord & Oost heeft de aanbesteding van het project verzorgd. Strukton Civiel West voert het project uit. Het project is vormgegeven door Hosper Landschapsarchitectuur en Stedenbouw. Unihorn verzorgt het Civieltechnische uitvoeringsontwerp.

Bijzonder is dat de boulevard in feite de primaire waterkering voor het Gooimeer vormt. Zo’n kering moet altijd blijven functioneren. Daarom is er ook nauw overleg gevoerd met het Waterschap Zuiderzeeland.

Wethouder Hilde van Garderen stelde bij de start van de werkzaamheden: “Met deze vernieuwing hebben we goed gekeken en geluisterd naar alle belangen die meespelen. Zowel die van de horecaondernemers, maar ook die van de bezoekers van de terrassen, de bewoners zelf en het verkeer dat door de Havenkom rijdt. Ik denk dat we hiermee een hele mooie oplossing hebben gevonden voor dit unieke en prachtige gebied in Almere.”

Een project waar goed naar alle belanghebbenden wordt geluisterd. Juist een Bouwteam leent zich hier erg goed voor.

Aan de Havenkom zijn veel ondernemers gevestigd. Door de Havenkom te veranderen in een toekomstbestendige, sfeervolle en veilige omgeving krijgen zij ook extra impulsen. De bovenkade wordt verbreed en de onderkade versmald. Zo ontstaat er meer ruimte voor de horeca, meer verblijfsruimte en meer ruimte voor groen.

Onze activiteiten voor de herinrichting

Digitale Terrein Meting (DTM) van ondergronds- en bovengrondse inrichting & waterbodem
opstellen Definitief en Uitvoerings Ontwerp (DO en UO) bovengronds op basis van Definitief InrichtingsPlan (DIP) van Hospes
opstellen definitief UO ondergronds (rioolplan, ondergrondse groeiplaatsen en knelpuntenanalyse met bestaande k&l)
integratie verlichtingsplan (C.Lightwise i.o.v. gemeente Almere) in ontwerp
integratie kabelplan (Van Gelder i.o.v. gemeente Almere) in ontwerp
integratie groenplan (DIP) in ontwerp

opstellen maatvoeringstekeningen bij vlonder, leuningwerk en cortenstalen randen
opstellen berekening bestaande damwand (i.s.m. Spaans Watermanagement)
opstellen berekening keerwand (i.s.m. Spaans Watermanagement)
opstellen leuningberekening (i.s.m. Ingenieursbureau Heino)
opstellen plan groeiplaatsvoorzieningen
opstellen ontwerpvoorstellen voor Waterschap Zuiderzeeland
opstellen VGM plan Ontwerpfase

De herinrichting op hoofdlijnen
De openbare ruimte wordt in zijn geheel vernieuwd met o.a. meer nieuwe groenvoorzieningen, nieuwe verlichting, nieuwe inrichting met fraaie bestratingspatronen (veel gebruik van vrijkomende materialen), nieuwe keerwandoplossing met trappen en vlonders.

De bovenkade wordt verbreed en de onderkade versmald. Zo ontstaat er o.a. meer ruimte voor de horeca. Het hoogteverschil tussen de kades bedraagt 1,5 meter. Dat verschil wordt opgevangen met een nieuwe betonnen keerwand (gefabriceerd door Strukton Prefab) en door een vlonderhouten hellingbaan die aansluit op de bestaande houten pier.
De doorgaande weg wordt opgeschoven in de richting van het water.

Al het straatwerk wordt opgenomen en in nieuwe patronen herstraat. Daarbij worden de bestaande materialen zoveel mogelijk hergebruikt. Het verblijfsgebied wordt met een patroon zo bestraat dat het verkeer zich ‘te gast’ voelt. Voor de verharding wordt gebruik gemaakt van drie verschillende soorten hergebruikte materialen: granietkeien, straatbaksteen in keiformaat en in waalformaat.

De keerwanden worden geplaatst en bekleed met hout. Op de keerwand wordt een witte en transparante railing gemonteerd. In de railing zijn verlichtingslijnen opgenomen, waardoor een sfeervol verlichtingsbeeld ontstaat. Trappen leiden de bezoeker naar de onderkade. Deze wordt van oriëntatieverlichting voorzien.
Er worden nieuwe bomen en beplantingsbakken geplaatst. Bestaande bomen worden verwijderd om meer terrasruimte te creëren.
Tenslotte wordt veel aandacht aan het straatmeubilair besteed, waarbij hergebruik een belangrijk uitgangspunt is.

Bijzonder aan dit project is de samenwerking met Waterschap Zuiderzeeland: het werk is gelegen bovenop de primaire kering van het Gooimeer. Het Waterschap en Unihorn hebben samen het ontwerp vormgegeven en afgestemd binnen de gestelde richtlijnen en randvoorwaarden.

Om buiten zo snel mogelijk de realisatie te laten starten zijn de voorbereiding en ontwerpuitwerking gefaseerd uitgevoerd. Uiteindelijk wordt het werk in 3 fasen uitgevoerd.

Het bouwteam bestaat uit de Gemeente Almere, HOSPER landscape architecture and urban design en Strukton Civiel. Unihorn Oldenzaal heeft namens Strukton het definitieve inrichtingsplan van Hosper verder uitgewerkt tot een integraal uitvoeringsontwerp. Opnieuw een succesvolle, gave en geslaagde samenwerking aan een super boeiend project!

Meer weten over onze activiteiten?

Behalve onze discipline Ontwerp heeft ook de discipline Geodata & Monitoring een belangrijke bijdrage geleverd

Zie hier wat Geodata & Monitoring doet