Unihorn beschikt over een eigen laboratorium voor asfaltonderzoek en onderzoek naar de eigenschappen van zandbanen, funderingen en asfalt

Ons  wegbouwkundig laboratorium is sinds 15 december 2010 onder nummer L523 geaccrediteerd conform de NEN-EN-ISO/IEC 17025 voor asfaltonderzoek volgens CROW publicatie 210, 'Richtlijn omgaan met vrijgekomen asfalt'.

Het onder accreditatie uitgevoerde onderzoek is nodig om vrijkomend asfalt verantwoord te kunnen afvoeren.

De onderzoeken die wij onder accreditatie uitvoeren zijn:

het aantonen van PAK door middel van PAK-detectoronderzoek
het aantonen van PAK door middel van DLC (dunne laag chromatografie)
het bepalen van de laagdikte en constructieopbouw

Boorkernonderzoek wordt vaak uitgevoerd in combinatie met verhardingsonderzoek en onderhoudsadvisering. Op basis van de door het laboratorium aangeleverde gedetailleerde boorkernbeschrijving wordt informatie verkregen over de opbouw en de staat van de weg. Gecombineerd met de resultaten van een visuele inspectie van het verhardingsoppervlak, valgewichtdeflectiemetingen en/of bodemradarmetingen kan een gedegen onderhoudsadvies worden opgesteld.

Naast de geaccrediteerde verrichtingen doen we ook de volgende onderzoeken:

onderzoek naar verdichtingsgraad van zand- en korrelbanen
bepalen van dichtheid in situ van asfalt, door middel van nucleaire metingen
het uitvoeren van asfalt-/constructieboringen
bepalen van korrelverdeling van zand en steenachtige materialen
bepalen van de samenstelling van steenachtige materialen (metsel-/meng-/betongranulaat)

Het Unihorn laboratorium heeft ervaren en gekwalificeerde laboranten voor de uitvoering van deze werkzaamheden.

Ingrid Willems

Expert Laboratorium

Cookie beleid

Unihorn maakt gebruik van cookies om uw browse-ervaring te verbeteren. Door deze website te blijven gebruiken, gaat u hiermee akkoord. Lees hier meer.