Bekijk alle artikelen

Unihorn in bouwteam realisatie 4 woontorens Hoofddorp

In opdracht van projectontwikkelaar ARP werken we samen met Strukton Civiel West in een bouwteam om 4 woontorens aan de Hoofdweg 640 in Hoofddorp te realiseren.

ARP is een projectontwikkelings-/investeringsmaatschappij uit Amsterdam. Zij zijn gespecialiseerd in het ontwikkelen van woningen in binnenstedelijke gebieden.

ARP en Unihorn hebben eerder al in 2019-2020 samengewerkt. Het betrof toen het slopen van de oude V&D-vestiging en de nieuwbouw van 43 appartementen in de historische binnenstad van Hoorn. Uit de evaluatie van dit project kwam als belangrijk punt, dat het van groot belang en efficiënt is om al in de voorbereidingsfase een engineer en een civiele aannemer bij de ontwikkeling te betrekken.

In dit project is dat gerealiseerd in de vorm van een bouwteam bestaande uit ARP, Unihorn en Strukton Civiel West. Voor de sloop en vooral het hergebruik van vrijkomende materialen van het bestaande gebouw en de overige voorzieningen wordt GBN (GrondBank Nederland) bij het project betrokken. De bouw zelf wordt uitgevoerd door Newbouw waar Unihorn ook een relatie in andere projecten mee heeft.

Werkzaamheden Unihorn
Op de locatie Hoofdweg 640 in Hoofddorp staat nu nog het voormalige hoofdkantoor van Holland Casino. Dit pand zal worden gesloopt en vervangen voor vier woontorens met onderkeldering voor parkeergarages. Unihorn is verantwoordelijk voor de civieltechnische voorbereiding in het planstadium en tijdens de technische engineeringsfase voor het bouw- en woonrijpmaken van de locatie. De locatie heeft een oppervlakte van 4.859 m2.

Onze werkzaamheden bestaan op hoofdlijnen uit:

het inmeten en inventariseren van het bestaand terrein
de maatvoering tijdens de bouwwerkzaamheden
geotechnisch onderzoek en advies, vooral voor de ontgraving van de kelders
het opstellen van een waterhuishoudkundig plan met rioolontwerp
het beoordelen van bestaande milieukundige rapportages
het uitvoeren van milieukundig onderzoek op de bodem
asbestinventarisatie in de huidige opstallen
het opstellen van adviezen voor de terreinverhardingen
het maken van een verlichtingsplan voor het terrein
het maken van een groenplan voor het terrein
ontwerpwerkzaamheden voor het Voorlopig Ontwerp
ontwerpwerkzaamheden voor het Definitief Ontwerp
ontwerpwerkzaamheden voor het UitvoeringsOntwerp voor de werkzaamheden voor het bouwrijp- en woonrijpmaken
het bepalen van de hoeveelheden en het opstellen van de SSK budgetraming

Onze werkzaamheden zijn inmiddels gestart en worden naar verwachting in oktober 2022 afgerond.

 

Meer lezen over Ontwerp

Bekijk meer informatie over Ontwerp

ga naar expertisepagina ontwerp