Bekijk alle projecten

Inspecties wegenareaal 2022

In juli 2022 hebben we voor de Gemeente Almelo alle asfaltverhardingen geïnspecteerd conform de CROW-publicatie 146.
De asfalt inspecties zijn met behulp van Inspech uitgevoerd. Lees hieronder de ervaring van de gemeente Almelo.

We spreken met Mark Booijink als Beleidsmedewerker/beheerder wegen en kunstwerken van de Gemeente Almelo.

“We hebben in 2022 ons asfaltwegenareaal opgenomen middels Inspech. We hebben nu een compleet beeld over de status van ons asfaltareaal. Door dit inzicht kunnen we samen met onze onderhoudspartner een betere meerjarenplanning van ons asfaltonderhoud genereren. Om daarmee het beschikbaar budget maximaal in te kunnen zetten voor de doelen van Almelo. Ook onze mede wegbeheerders/projectleiders kunnen nu inloggen op het portaal van Inspech waarmee ze letterlijk een beeld hebben omtrent de status van ons asfaltareaal. Dit helpt ons met:

  • Efficiënt inzicht in de status van ons asfaltwegennet conform de CROW-standaarden
  • Bepalen waar we gericht en doelmatig (kleinschalig)asfaltonderhoud plegen in relatie tot onderhoud aan andere assets
  • Een volgende stap om op basis van deze data inzicht te krijgen in de (toekomstige) opgaven van ons asfaltareaal”