Bekijk alle projecten

V&R monitoring RWS Hoofdwegennet met vgd-metingen

V&R monitoring Hoofdwegennet RWS met valgewichtdeflectiemetingen
De bouw van het autosnelwegennet in Nederland is gestart in de tweede helft van de jaren dertig van de vorige eeuw. In de jaren ‘60 en ‘70 van die eeuw is de omvang van het hoofdwegennet sterk toegenomen. De laatste jaren is de uitbreiding van het oppervlak aan verhardingen vooral gestegen als gevolg van verbredingen van de rijbanen.

In het ontwerp- en onderhoudsconcept van Rijkswaterstaat heeft een wegconstructie in principe het eeuwige leven. Het begint met een ontwerplevensduur van 20 jaar, waarna de onderhoudsstrategie er vervolgens op is gericht de technische en functionele levensduur herhaaldelijk te verlengen door onder meer de constructie te versterken. Het versterken van de constructie vindt in de regel plaats bij groot onderhoud, waarbij (ook) de deklaag over de gehele baanbreedte wordt vervangen.

Van een deel van het wegennet is onvoldoende bekend of onderhoudsacties/versterkingen van de verhardingsconstructie systematisch hebben plaatsgevonden aan de hand van draagkrachtgegevens.
Het programma Vervanging en Renovatie (V&R), onderdeel verhardingen heeft tot doel een risico-inschatting te maken van de huidige draagkrachtproblematiek van de verhardingen in het hoofdwegennet.

Rijkswaterstaat pakt met de V&R monitoring de kwaliteitsbeoordeling van het hoofdwegennet structureel en gestructureerd aan.

Voor een betrouwbare risico-inschatting is het nodig om draagkrachtinformatie uit deflectiemetingen te hebben. Eind 2018 is de draagkracht van alle rijkswegen voldoende nauwkeurig bepaald. Daarna wordt met een risicoclassificering een inschatting van de draagkrachtrisico’s gemaakt.

V&R monitoring Hoofdwegennet RWS in feiten en cijfers.

• opstellen uitvoerings-, projectmanagements- en veiligheidsplannen
• aanvragen en uitvoeren verkeersmaatregelen

• uitvoeren valgewichtdeflectiemetingen (ca. 1235 km baanlengte c.q. 25.000 meetpunten), inclusief asfalttemperatuurmetingen
• rapporteren en opleveren van de resultaten van de valgewichtdeflectiemetingen, inclusief eerstelijns verwerking

Het project
In opdracht van Rijkswaterstaat Grote Projecten en Onderhoud heeft Unihorn voor RWS Midden, Noord en Oost Nederland het programma V&R Monitoring met VGD uitgevoerd.
De valgewichtdeflectiemetingen moesten worden uitgevoerd op onderstaande rijstroken van het hoofdwegennet:
• alle rechter rijstroken van de doorgaande hoofdrijbanen (zwaarst belaste stroken); voor enkelbaans wegen betekent dit beide rijrichtingen;
• alle rechter rijstroken van parallelbanen/verbindingswegen
• alle spitsstroken
De uitvoering van de metingen diende te geschieden binnen de vigerende criteria voor de WerkBare Uren (WBU).

Het succes van een project als dit staat of valt met de voorbereiding en het bedenken hoe te handelen als dingen anders gaan dan bedacht of aangevraagd.
Voor alle meetlocaties vroeg Rijkswaterstaat om een gedetailleerd meetplan bestaande uit:
• locatie van uitvoering van de valgewichtdeflectiemetingen (BPS-aanduiding inclusief spooraanduiding). In principe diende elke 50 meter een meetpunt te worden bepaald
• locaties waar meetpunten vervallen wegens aanwezigheid van kunstwerken en/of andere redenen;
• het gekozen meetstramien bij in- en uitvoegers en weefvakken die in gebruik moeten blijven. Dit stramien moest middels schetsen worden toegelicht. De bijbehorende verkeersmaatregelen moeten worden beschreven in het separate verkeersplan
• de opgestelde verkeers- en V&G-plannen (bijlage bij de meetplannen)

Voor de uitvoering van de werkzaamheden bleken ca. 100 dagen/avonden en 20 nachten nodig te zijn. Tijdens de uitvoering zijn meerdere valgewichtdeflectiemeters tegelijkertijd ingezet.

Door de zeer gedegen voorbereiding en de grote inzet van gemotiveerde en deskundige medewerkers – zowel die van Unihorn als van onze onderaannemer voor de verkeersmaatregelen Van Rens – is het project zonder noemenswaardige problemen uitgevoerd en op tijd afgerond.

Het project is gestart in oktober 2017 en afgerond in september 2018.

Meer weten over Verhardingen?

Wil je meer weten over wat Unihorn doet op het gebied van verhardingsonderzoek en -advies?

Ga naar onze expertise Verhardingen