Bekijk alle projecten

Globale visuele inspectie wegen Hoeksche Waard

Unihorn voert inspecties uit voor wegbeheerders in heel Nederland
De gemeente Hoeksche Waard laat elk jaar al haar wegen globaal visueel inspecteren. Op basis van de resultaten stelt zij vervolgens haar beheerplan op.
In opdracht van Sweco heeft Unihorn in 2021 naast de globale visuele inspectie ook de klein onderhoudsinspectie uitgevoerd. Van de in het beheersysteem aanwezige wegvakonderdelen zijn de administratieve gegevens gecontroleerd.

Unihorn voert ook voor collega’s – in dit geval Sweco – inspecties uit.

Dit is ook voor Hoeksche Waard een alternatief. Unihorn heeft een voertuig voor HD-video-opnamen. Onze digitale inspecteur Inspech voert daarna geheel automatisch de visuele inspectie uit. Deze benadering is op alle asfaltwegen, maar zeker op drukkere of wegen met hogere snelheden, het te verkiezen alternatief. Inspech – een tool gebaseerd op Artificial Intelligence – is gemaakt door Unihorn in samenwerking met Braincreators.

Onze werkzaamheden

⦁ uitvoeren globale visuele inspectie asfalt- en elementverhardingen, ca. 19.000 wegvakonderdelen
⦁ uitvoeren klein onderhoudsinspectie
⦁ controleren / muteren administratieve gegevens

Zo hebben we dit project aangepakt.
In 2021 heeft Unihorn het gehele weggennet van de gemeente Hoeksche Waard geïnspecteerd.

Startoverleg
Het project begonnen met een (telefonisch) startoverleg, waarin zaken als:
• opmerkingen en klein onderhoud (wat en op welke wijze noteren)
• hoe om te gaan met niet inspecteerbare wegvakken
• gefaseerde oplevering
• gewenste volgorde (bijvoorbeeld wijksgewijs) van inspecteren
• noodzaak voor aanvullende verkeersmaatregelen
zijn besproken.

Uitvoering
De inspectie is uitgevoerd volgens CROW-publicatie 146b, waarbij de optionele schaden randschade, voegwijdte en zetting zijn meegenomen.

Bij klein onderhoud zijn vastgelegd voor elementen en cementbetonverhardingen:
• plaatselijke verzakking
• plaatselijke ophoging
• scheurvorming
• boomwortelopdruk
• aansluiting inspectieput/kolk/brandkraan
• aansluiting kunstwerk
• gaten

Bij asfaltverhardingen zijn genoteerd:
• gaten die gevaar kunnen opleveren (bijv. ontbreken gedeelte toplaag of plaatselijke verzakking, m2)
• scheuren die gevaar kunnen opleveren (ernstige openstaande langs- of dwarsscheur van max 5 meter, m1)

Het klein onderhoud is grafisch (als puntlocatie in de digitale kaart) vastgelegd, inclusief het type en de omvang van de schade.

Mutaties in administratieve gegevens zijn door de inspecteur op de gevraagde wijze genoteerd. Indien de situatie buiten niet overeenkwam met het bestand, heeft hij hierover een opmerking gemaakt
De inspectie is uitgevoerd met een tablet met daarop GeoVisia Field.

Unihorn heeft de resultaten als volgt aangeleverd:
• een met inspectieresultaten gevuld inspectiebestand in SUF-WEG formaat;
• een shapefile met puntobjecten met geregistreerd klein onderhoud.

Unihorn voert inspecties uit vanuit een langzaam rijdend inspectievoertuig met één chauffeur/inspecteur. Waar nodig stapt de inspecteur uit om de maatgevende ernst van de schade te bepalen of om schade beter waar te nemen.
Waar het niet mogelijk/praktisch is om met een voertuig te inspecteren, wordt de inspectie lopend of fietsend uitgevoerd.

Verkeersmaatregelen
Unihorn heeft om vooral ARBO-technische reden sterk de voorkeur om de globale visuele inspectie vanuit speciale inspectievoertuigen te maken. Wij zetten daarvoor bussen in, van waaruit de inspecteur een zelfde zichtsveld heeft als wanneer hij loopt.
Al onze inspectievoertuigen zijn voorzien van verlichting/signalering en verkeersmaatregelen volgens figuur 1221 van CROW-publicatie 96B van december 2014. Door deze werkwijze bleek het niet nodig om aanvullende verkeersmaatregelen te treffen.