Bekijk alle projecten

Bouwteam reconstructie Deldenerstraat Hengelo

Besteksontwerp reconstructie Deldenerstraat Hengelo
Binnen het bouwteam met de Gemeente Hengelo is Unihorn Oldenzaal samen met Strukton Civiel Noord en Oost uitgedaagd om het reeds uitgewerkte DO binnen 10 weken verder uit te werken naar een compleet integraal besteksontwerp, geschikt voor uitvoering en passend binnen het beschikbare budget. Gezamenlijk met het bouwteam is dit ons gelukt!

Voor een optimaal en beheersbaar resultaat is het bouwteam voor Unihorn een zeer succesvolle vorm van samenwerken.

De samenwerking met de gemeente Hengelo en Strukton Civiel was zeer prettig, effectief en verliep gestroomlijnd. Dat blijkt ook wel uit de mooie klantbeoordeling van 8,7. Een resultaat waar we trots op zijn.

Onze werkzaamheden binnen het bouwteam

 • opstellen definitief besteksontwerp bovengronds
 • opstellen definitief besteksontwerp ondergrond
 • integratie verlichtingsplan
 • integratie groenplan (gemeente) en uitwerking groeiplaatsvoorzieningen
 • integratie ontwerp VRI⦁ integratie bordenplan (gemeente)

 • integratie veiligheidsvoorschriften t.a.v. aanwezige asbesthoudend kitvoegen in bestaande rioolstelsel
 • opstellen leuningberekening en detaillering gemetselde muren met leuningwerk
 • opstellen hoeveelhedenstaat
 • opstellen Ontwerpnota
 • opstellen BLVC plan
 • opstellen VGM plan Ontwerpfase

Nadere toelichting op onze werkzaamheden.
De herinrichting van de Deldenerstraat betreft in feite de reconstructie van de openbare ruimte van de binnenste centrumring te Hengelo. Het doel van de reconstructie is te komen tot een toekomstbestendige en veilige binnenste centrumring. De belangrijkste werkzaamheden daarbij zijn het:

 • verwijderen asfalt-, beton- en open verhardingen
 • vervangen huis- en kolkaansluitingen
 • vervangen gemengd stelsel voor een gescheiden stelsel
 • verwijderen / herplanten groen/bomen
 • aanbrengen asfalt- en open verhardingen, inclusief markeringen en aanleg nieuw tracé F35 fietssnelweg
 • vervangen / nieuw te plaatsen verkeersregelinstallatie VRI op kruispunten
 • vervangen / opnieuw plaatsen openbare verlichting

Opstellen definitief besteksontwerp bovengronds
Het bovengrondse ontwerp omvatte de inpassing van de nieuwe weginrichting met vrij liggende fietspaden, de aanleg van de F35 (fietssnelweg) en de herinrichting van het Mitchamplein.

Opstellen definitief besteksontwerp ondergronds
Het ondergrondse ontwerp bestond uit de uitwerking van het rioolplan en de ondergrondse groeiplaatsen.
Unihorn heeft daarvoor een 3D-model gebouwd waarin het nieuwe ontwerp continu is getoetst op knelpunten tussen het bestaande- en nieuwe riool en op knelpunten van funderingen van VRI-installaties, verkeersbord- en lichtmasten met het bestaande- en het nieuwe nutstracé.

Samenwerkingen
Het definitieve verlichtingsplan is opgesteld in samenwerking met Heijmans.
Voor de integratie van het ontwerp met de VRI’s is gebruik gemaakt van het VRI-ontwerp van Vialis.
Het bordenplan is door de gemeente Hengelo opgesteld.
Voor het maken van de leuningberekening is samengewerkt met Ingenieursbureau Heino.