Bekijk alle projecten

Onderzoek verhardingen 20/21 en 22/23 GVO

Waarom deze onderzoeken?
Rijkswaterstaat West-Nederland Zuid is voornemens Groot Variabel Onderhoud aan een deel van haar wegen en kunstwerken uit te voeren in de periode 2020-2021 en 2022-2023. Op basis van het onderzoek en de daaruit volgende adviezen wenst Rijkswaterstaat inzicht te verkrijgen in de huidige staat van de verhardingen en kunstwerken en het benodigde onderhoud te kunnen bepalen en op beheersbare wijze te laten uitvoeren.
In opdracht van Arcadis voert Unihorn alle wegbouwkundige en milieuhygiënische onderzoeken uit.

Unihorn, dé onderzoekers en adviseurs voor verhardingen op het gebied van milieu- en wegbouwkunde

Unihorn heeft in dit project de visuele conditie van de wegen vastgelegd met haar HD-video voertuig. Drie naar voren en één naar achteren gerichte HD-video-camera's, aangevuld met een 360º camera hebben het wegdek en de omgeving in detail vastgelegd. Twee hoogwaardige GPS-systemen zorgen voor een nauwkeurige positiebepaling.

Vooronderzoek verhardingen en kunstwerken RWS West-Nederland Zuid

⦁ opstellen uitvoerings-, projectkwaliteit- en veiligheidsplannen
⦁ aanvragen en uitvoeren verkeersmaatregelen
⦁ vastleggen conditie verhardingsoppervlak met HD-video-opnamen
⦁ bepalen verhardingsopbouw (asfalt- en constructieboringen) van wegen en kunstwerken en PAK-detectie onderzoek
⦁ uitvoeren DLC-analyses

⦁ bepalen kwaliteit funderingsmateriaal (milieuhygiënisch en wegbouwkundig)
⦁ uitvoeren betonboringen kunstwerken en chloride-onderzoek
⦁ uitvoeren hechtonderzoek asfalt – beton op kernen kunstwerken
⦁ uitvoeren valgewichtdeflectiemetingen
⦁ opstellen nuldossier

Waarom Unihorn?
De werkzaamheden zijn in 2 fasen uitgevoerd. Voor het GVO-programma 20/21 in 2018 en 2019, voor het GVO-programma 22/23 in 2019 en 2020.

Rijkswaterstaat laat regelmatig in voorbereiding op haar groot onderhoudsprogramma onderzoek uitvoeren.
Onderzoek naar de kwaliteit van de verhardingen op zowel wegbouwkundig als milieuhygiënisch gebied maakt daar onderdeel van uit. Bepaling van de opbouw van de verharding op kunstwerken en de betonkwaliteit en de milieuhygiënische kwaliteit van de bermen wordt daar regelmatig aan toegevoegd.
Unihorn is de expert op het gebied van de uitvoering en de analyse/advisering van dit soort onderzoeken.

Op een werk van deze schaal is een procesmatige en geplande aanpak essentieel. Wij hebben de unieke mogelijkheid om alle werkzaamheden in dit project in eigen beheer uit te voeren. De beschikking hebben over voldoende (eigen) capaciteit is eveneens een succesfactor. Hierdoor kunnen we verschillende werkzaamheden gelijktijdig uit laten voeren met als resultaat: minimale verkeershinder en uitvoeringstijd..
Op strookniveau controleren we of de verzamelde informatie volledig en juist is. Uiteindelijk wordt door adviseurs van Unihorn alle informatie gebundeld in het nuldossier en desgewenst geïnterpreteerd tot een onderhoudsadvies. Op basis van deze gegevens kunnen betrouwbare en volledige ramingen van het werk worden opgesteld.

Met deze aanpak is ook dit project tijdig en succesvol uitgevoerd.