Bekijk alle projecten

Globale visuele inspectie wegen Olst-Wijhe

Unihorn inspecteert de wegen in Olst-Wijhe
Unihorn heeft in 2020 de globale visuele inspectie uitgevoerd. Van de in het beheersysteem aanwezige wegvakonderdelen zijn de administratieve gegevens gecontroleerd.

Unihorn voert met eigen - door het CROW gediplomeerde VIW inspecteurs - visuele inspecties uit in heel Nederland.

Twee belangrijke redenen voor de gemeente Olst-Wijhe om dit project aan Unihorn te gunnen: de gunstige prijs en de flexibele wijze waarop we in kort tijdsbestek de inspectie met een goed resultaat konden uitvoeren.

Wat hebben we gedaan

⦁ uitvoeren globale visuele inspectie asfalt- en elementverhardingen, ca. 5.500 wegvakonderdelen
⦁ aanvinken klein onderhoud
⦁ controleren / muteren administratieve gegevens

In 2020 heeft Unihorn het gehele weggennet van de gemeente Olst-Wijhe geïnspecteerd.
Uitvoering
De inspectie is uitgevoerd volgens CROW-publicatie 146b op zogenaamde geclusterde wegvakken. Bij de inspectie is klein onderhoud genoteerd door het aan te vinken bij het betreffende schadebeeld. Tevens zijn de optionele schaden randschade, voegwijdte en zetting zijn meegenomen.

Mutaties in administratieve gegevens zijn door de inspecteur op de gevraagde wijze genoteerd. Indien de situatie buiten niet overeenkwam met het bestand, heeft hij hierover een opmerking gemaakt
De inspectie is uitgevoerd met een tablet met daarop GeoVisia Field.

Het resultaat bestond uit een met inspectieresultaten gevuld inspectiebestand in SUF-WEG formaat
Unihorn voert inspecties uit vanuit een langzaam rijdend inspectievoertuig met één chauffeur/inspecteur. Waar nodig stapt de inspecteur uit om de maatgevende ernst van de schade te bepalen of om schade waar te nemen op een (onvoldoend) zichtbaar wegvak.
Waar het niet mogelijk/praktisch is om met een voertuig te inspecteren, wordt de inspectie lopend of fietsend uitgevoerd.

Verkeersmaatregelen
Unihorn heeft om vooral ARBO-technische reden sterk de voorkeur om de globale visuele inspectie vanuit speciale inspectievoertuigen te maken. Wij zetten daarvoor bussen in, van waaruit de inspecteur een zelfde zichtsveld heeft als wanneer hij loopt.
Al onze inspectievoertuigen zijn voorzien van verlichting/signalering en verkeersmaatregelen volgens figuur 1221 van CROW-publicatie 96B van december 2014. Door deze werkwijze bleek het niet nodig om aanvullende verkeersmaatregelen te treffen.