Bekijk alle projecten

Ontwerp vervanging Veenhuizerbrug

De aanleiding voor dit project
De Veenhuizerbrug over de Langereis ligt op de grens van de gemeenten Opmeer en Heerhugowaard en vormt al eeuwenlang een verbinding tussen deze gemeenten.
De bestaande brug vormde door zijn beperkte doorvaarthoogte een obstakel in de vaarroute van en naar de passantenhaven in Opmeer. Ook was de conditie van de brug zodanig dat deze dringend aan vervanging toe was.
Unihorn is door het Recreatieschap Westfriesland gevraagd de voorbereidende werkzaamheden voor de sloop van de bestaande en het ontwerp van de nieuwe brug te verzorgen.

De bestaande brug is vervangen door een brug geschikt voor alleen voetgangers en fietsers

De belangrijkste reden voor vervanging van de brug: de te geringe doorvaarthoogte. Daardoor bleek het onmogelijk om op de gegeven locatie een ontwerp te maken, waarbij de brug voor alle verkeer bruikbaar bleef. Uiteindelijk is er voor gekozen om de nieuwe brug alleen toegankelijk te maken voor voetgangers en fietsers. Ander verkeer kan nu alleen via een (kleine) omweg van de ene naar de andere kant van de Langereis komen.

Onze werkzaamheden

• KLIC-melding
• inmeten bestaande situatie
• uitvoeren asfalt- en constructieboringen
• uitvoeren boorkernonderzoek
• uitvoeren milieuhygiënisch onderzoek fundering en ondergrond

• uitvoeren milieuhygiënisch bodemonderzoek
• uitvoeren milieuhygiënisch waterbodemonderzoek
• uitvoeren geotechnisch onderzoek (sonderingen en handboring)
• opstellen funderingsadvies brug
• ontwerp nieuwe fiets-/voetgangersbrug

Dit hebben we gedaan.
In dit project vormde het ontwerp van de brug de lastigste opgave. Vooraf waren de volgende criteria al geformuleerd:
• vrije doorvaarthoogte: 2.60 meter vanaf de waterlijn
• doorvaartbreedte bij voorkeur minimaal 7 meter (richtlijn BRTN) maar in ieder geval niet smaller dan de aanwezige bruggen op de doorgaande route Rustenburg-Verlaat
• de bestaande waterloop mag niet versmald worden
• het niveau van de wegen aan weerszijde van de brug mag niet worden verhoogd
• de aansluiting op de bestaande wegen moet veilig zijn. Een fietser moet de mogelijkheid hebben om te stoppen aan het einde van de brug om voorrang te kunnen verlenen aan het verkeer
• de breedte van de nieuwe brug moet zodanig zijn dat twee fietsers met de fiets aan de hand elkaar kunnen passeren
• de nieuwe brug moet een traditioneel vorm hebben

Op basis van de inmeting en de uitkomsten van het overleg met het Recreatieschap Westfriesland en het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier zijn de volgende ontwerpcriteria toegevoegd:
• de constructie voldoet aan de Eurocode 0
• in het kader van duurzaamheid: de constructie is van glasvezelversterkt thermoharder composiet
• de constructie heeft een ontwerplevensduur van 100 jaar
• de constructie behoeft minimaal onderhoud
• de constructie heeft een korte plaatsingstijd
• de brug heeft een zelfdragend brugdek met een lengte van 14,0 meter en een breedte van 3,0 meter
• de brug heeft een dubbele kip – vorm