Bekijk alle projecten

Onderzoek areaal verhardingen Noord-Nederland

Areaalinformatie door middel van onderzoek.
Rijkswaterstaat bundelt groot onderhoud aan rijkswegen door middel van zogenaamde IGO projecten. Het is essentieel in deze contracten dat volledige en betrouwbare informatie aan inschrijvende aannemers wordt verstrekt, zodat de risico’s beperkt blijven. Unihorn is bij uitstek de partner om door middel van onderzoek areaalinformatie te verzamelen.

Onderzoek en advies voor het onderhoud van autosnelwegen

Vrijwel alle onderzoeken op rijkswegen vinden binnen afzettingen in de nacht plaats.

Areaalonderzoek RWS Noord-Nederland in feiten en cijfers.

• opstellen uitvoerings-, projectkwaliteit- en veiligheidsplannen
• aanvragen en uitvoeren verkeersmaatregelen
• uitvoeren visuele inspectie met HD-video (ca. 500 km strooklengte)
• bepalen verhardingsopbouw van wegen en kunstwerken en PAK detectie onderzoek (ca. 1300 asfalt- en 800 constructiekernen)
• uitvoeren DLC-analyses (ca. 800 stuks)

• bepalen kwaliteit funderingsmateriaal (milieuhygiënisch en wegbouwkundig)
• uitvoeren betonboringen kunstwerken en chloride-onderzoek
• uitvoeren valgewichtdeflectiemetingen (ca. 10.000 meetpunten)
• opstellen nuldossier
• opstellen integrale onderhoudsadviezen

Unihorn is de expert op het gebied van de uitvoering en de analyse/advisering van areaalonderzoek voor wat betreft verhardingen.
Rijkswaterstaat Grote Projecten en Onderhoud laat jaarlijks meerdere areaalonderzoeken uitvoeren. Onderzoek naar de kwaliteit van de verhardingen op zowel wegbouwkundig als milieuhygiënisch gebied maakt daar onderdeel van uit. Bepaling van de opbouw van de verharding op kunstwerken en de betonkwaliteit en de milieuhygiënische kwaliteit van de bermen wordt daar regelmatig aan toegevoegd.

Op een werk van deze schaal is een procesmatige en geplande aanpak essentieel. Wij hebben de unieke mogelijkheid om elke activiteit van een dergelijk project in eigen beheer uit te voeren. De beschikking hebben over voldoende (eigen) capaciteit is eveneens een succesfactor. Hierdoor kunnen we werkzaamheden gelijktijdig uit laten voeren met als resultaat: minimale verkeershinder en uitvoeringstijd..

Op strookniveau controleren we of de verzamelde informatie volledig en juist is. Uiteindelijk wordt door adviseurs van Unihorn alle informatie gebundeld en geïnterpreteerd tot een onderhoudsadvies. Op basis van deze gegevens kunnen betrouwbare en volledige ramingen van het werk worden opgesteld.

Met deze aanpak is ook dit project tijdig en zonder noemenswaardige problemen uitgevoerd.

Benieuwd wat wij nog meer doen?

Infraprojecten worden steeds complexer. Opdrachtgevers willen maar één aanspreekpunt. Wij hebben alle benodigde disciplines in huis.

Bekijk meer van onze projecten