Bekijk alle projecten

Wegontwerp A15 van Vaanplein tot Maasvlakte

Verbreding A15 van km 25 tot km 62
A-Lanes-A15, een combinatie van Ballast Nedam, Strukton, Strabag en John Laing, werkt in opdracht van Rijkswaterstaat aan de verbreding van de A15 tussen de Maasvlakte en het Vaanplein. Unihorn heeft tussen 2011 en 2016 een aandeel geleverd in de totstandkoming van het wegontwerp. Onder tijdsdruk van het DBFM contract is er intensief gewerkt aan een uitvoerbaar ontwerp, rekening houdend met de eisen van de opdrachtgever, de stakeholders en de overige disciplines.

Het project kent de volgende onderdelen:
• de doorstroming en de veiligheid van de A15 worden verbeterd door extra rijstroken en verkeersmanagement- systemen
• op de plaats van de huidige Botlekbrug over de Oude Maas komt een nieuwe, grotere hefbrug
• het onderhoud van de A15 valt voor bijna 25 jaar binnen het project. Dit is inclusief de technische installaties, de bruggen en viaducten en twee tunnels: de Botlektunnel en de Thomassentunnel

Het project verbreding en onderhoud A15 is de grootste opdracht uit de geschiedenis van Rijkswaterstaat die in één keer is aanbesteed.

De belangrijkste verkeersader in het Rotterdamse haven- en industriegebied ondergaat een grote verandering met als doel: minder files en een betere doorstroming. Naast de verbreding behoort ook het beheer van de A15 tussen de Tweede Maasvlakte en het knooppunt Vaanplein tot het project.

Wat hebben wij gedaan?

• ontwerpleiding
• opstellen ontwerpnota’s
• opstellen verificatierapporten
• ontwerp bermbeveiliging
• ontwerp markering en rvv-bebording

• ontwerp blusleidingsysteem
• ontwerp verhardingen
• ontwerp grondkeringen
• ontwerp onderliggend wegennet
• beheer tekensyteem
• in- en externe raakvlak afstemming

Het project
Het project verbreding A15 kent de volgende componenten.

Verbreding
De verbreding van de A15 is uitgevoerd van km 25 tot km 62. De verbreding bestaat uit het toevoegen van twee parallelwegen aan de bestaande 2 x 3 en 2 x 2 rijstroken over een lengte van 16 km tussen de Botlektunnel en het Vaanplein. Verder vindt er een uitbreiding plaats van de bestaande rijstroken van tweemaal twee tot tweemaal drie over circa 11 kilometer, van de Thomassentunnel (Rozenburg) tot de Botlektunnel.
Tot slot wordt over circa 11 kilometer vanaf het Stenen Baakplein tot de Thomassentunnel (Rozenburg) de bestaande N-weg naar A-weg omgebouwd.

Kunstwerken
Tot het project behoort ook de bouw en het aanpassen van viaducten en onderdoorgangen, meer specifiek:
• ontwerp en bouw van de nieuwe Botlekbrug
• renovatie van de Botlektunnel en de Thomassentunnel
• renovatie van 36 kunstwerken
• bouw van 12 nieuwe kunstwerken
• installatie van een dynamisch verkeersmanagement- systeem over een lengte van circa 37 km

Onderhoud
Het maintenance deel van het project bestaat uit het onderhoud van het bestaande en nieuwe wegsysteem tot en met 2035.

Inbreng Unihorn
Aan de hand van de MX-ontwerpen van het nieuwe wegmodel zijn de benodigde uitvoeringstekeningen door Unihorn in AutoCad uitgewerkt. Op basis van de geldende richtlijnen zijn ontwerpen opgesteld voor de bermbeveiliging, markering, RVV-bebording en het onderliggende wegennet. De uitgangspunten zijn vastgelegd in ontwerpnota’s.
Met behulp van Relatics (System Engineering) zijn verificatierapporten opgesteld voor de werkpakketten Autosnelweg.

Meer weten over Ontwerp?

Ga naar onze expertisepagina Ontwerp als je meer wilt weten over wat Unihorn op dit gebied doet.

Ga hier naar onze expertise Ontwerp