Bekijk alle artikelen

Trillingsmetingen bij bouwwerkzaamheden Unihorn behaalt BRL 5023

Hebben bouwwerkzaamheden effect op nabijgelegen gebouwen en andere objecten?Het meten van trillingen is een goede en adequate manier om dit te monitoren, tijdig schade te voorkomen en zo nodig werkwijzen aan te passen.

Unihorn voert al jaren trillingsmetingen uit volgens alle voorschriften. Maar formeel gecertificeerd waren we nog niet. Daarom heeft de afdeling Geodata & Monitoring besloten om te gaan werken aan de certificatie conform de BRL5023. En met succes, op 8 juli jongstleden is het certificaat behaald.

Het proces omvat het schouwen van de belendingen, opstellen van een plan van aanpak, het uitvoeren van trillingsmetingen en het valideren van de meetresultaten overeenkomstig SBR Meet- en beoordelingsrichtlijnen Trillingen, deel A (Schade aan gebouwen) en/of deel B (Hinder voor personen).

Zo bent u verzekerd van een goed en betrouwbaar resultaat.