Bekijk alle artikelen

Verhardingsonderzoek Maastricht Aachen Airport

Maastricht Aachen Airport wil door verhardingsonderzoek de constructieve restlevensduur van een aantal taxibanen en platforms weten. In opdracht van NACO voert Unihorn (deels in de nacht) de onderzoeken uit.

Om de vraag van Maastricht Aachen Airport te kunnen beantwoorden voert Unihorn de volgende werkzaamheden uit:
valgewichtdeflectiemetingen
grondradaronderzoek (GPR)
constructieboringen

Op basis van de resultaten van deze onderzoeken wordt de constructieve restlevensduur van de verschillende platforms en rijbanen berekend.

Ook voeren we een visuele inspectie ter bepaling van de Pavement Condition Index of PCI uit. De inspectie wordt uitgevoerd op basis van HD-video-opnamen zoals opgenomen met een speciaal daarvoor uitgerust voertuig van Unihorn.

Valgewichtdeflectiemetingen 
De valgewichtdeflectiemetingen worden uitgevoerd met de Heavy Falling Weight Deflectometer (HWD) van Unihorn op een lastniveau van tenminste 150 kN. 
Op de asfaltverhardingen zijn circa 130 meetlocaties voorzien. 
Op de betonverhardingen wordt op circa 500 platen gemeten. De metingen worden uitgevoerd op de plaatmiddens en op de langs-en dwarsvoegen.
Op basis van deze metingen wordt de draagkracht van de verhardingsconstructie bepaald.

Grondradarmetingen
De metingen worden rijdend met een meetvoertuig verricht. De meetraaien worden zodanig gekozen dat een blokvorming patroon van metingen met een onderlinge afstand van 5 meter wordt verkregen.
Met deze metingen wordt non-destructief de volledige opbouw van de verharding bepaald.

Constructieboringen
In totaal worden zo’n 40 boringen tot 1 meter onder het verhardingsoppervlak uitgevoerd. De geboorde kernen worden volledig beschreven in het Laboratorium van Unihorn. De resultaten worden gebruikt voor het ijken van de grondradarmetingen.
De asfaltkernen worden ingezet voor milieuhygiënisch onderzoek: is het asfalt teerhoudend?

Constructieve restlevensduur
Op basis van de onderzoeksresultaten worden bij de asfaltverhardingen homogene vakken bepaald. Per vak wordt vervolgens de restlevensduur berekend.
Voor de betonverhardingen worden de plaatondersteuning (k-waarde) en lastoverdracht bepaald. Vervolgens wordt per homogeen vak en per functionele eenheid (op aprons per opstelplaats) de restlevensduur berekend.
Input voor deze berekening vormt de door MAA aangeleverde fleetmix.

Visuele inspectie ter bepaling PCI-waarden
De huidige visuele conditie wordt met HD-video-opnamen en GPS-locatiebepaling vastgelegd. Alle zichtbare schaden worden vanaf de videobeelden bepaald conform ASTM D5340-20.
Voor het bepalen van de PCI-waarden bouwt Unihorn een database in MicroPaver met een section en sample unit indeling. Na de invoer van de schades berekend MicroPaver de PCI-waarden. Door vergelijking van de PCI inspectieresultaten van eerdere inspecties met de nu gevonden resultaten wordt een prognose voor de ontwikkeling van de PCI-waarde over de komende 5 jaar vastgesteld. Indien er geen resultaten van eerdere inspecties beschikbaar zijn, worden hiervoor algemeen beschikbare degradatiecurves gebruikt.

Meer weten over dit soort onderzoeken?

Onze expertises Verhardingen en Milieu doen veel van dit soort onderzoeken.

Ga hier naar onze expertise Verhardingen