Bekijk alle artikelen

Unihorn doet inspecties & metingen wegen & kunstwerken in opdracht van Havenbedrijf Rotterdam

Na uitvoering van de weginspectie in 2020, mag Unihorn in 2021 de inspecties en stroefheidsmetingen op de wegen uitvoeren en het langsprofiel voor en na de kunstwerken bepalen.

Unihorn heeft zojuist de opdracht ontvangen voor het uitvoeren en rapporteren van:

  • de globale visuele inspectie – inclusief inspectie op klein onderhoud – op alle bij het Havenbedrijf Rotterdam in beheer zijnde wegen: in totaal bijna 10.000 wegvakonderdelen;
  • het uitvoeren van stroefheidsmetingen op alle stroom- en gebiedsontsluitingswegen bubeko/bibeko en op de industrieweg type 1 bubeko:
  • het bepalen van het langsprofiel ter plaatse van de overgangsconstructies aan beide zijden van alle in beheer zijnde kunstwerken.

Bij de aanbesteding heeft de opdrachtgever het principe van de Beste-Prijs-Kwaliteits-Verhouding gehanteerd. De kwaliteit diende te worden aangetoond in een Plan van Aanpak, waarbij als kritische succesfactoren zijn gebruikt:

  • kwaliteit / risicobeheersing;
  • tijd / fasering (uitvoering binnen 3,5 maand).

Zowel qua kosten als qua Plan van Aanpak heeft Unihorn de meest gunstige aanbieding gedaan.

Werkzaamheden Unihorn

Globale visuele inspectie
De globale visuele inspectie wordt uitgevoerd conform het Inspectieprotocol Globale Visuele inspectie. Waar klein onderhoud wordt geconstateerd, wordt dit geregistreerd en wordt er een foto van gemaakt. Gevaarlijke situaties worden direct gemeld. Afwijkingen in administratieve en/of geografische gegevens worden ook geregistreerd.

De inspectie wordt uitgevoerd door gediplomeerde inspecteurs (Visueel Inspecteur Wegen VIW). 
Uitvoering van de inspectie gebeurt vanuit een langzaam rijdend inspectievoertuig. Waar nodig wordt de inspectie met de fiets of lopend uitgevoerd.
De inspectie wordt uitgevoerd met de inspectiesoftware GeoVisia Field. 
De resultaten van de inspectie worden aangeleverd in een SUF-WEG bestand, de resultaten van het klein onderhoud in het gevraagde bestandsformaat.

Stroefheidsmeting
De stroefheidsmetingen worden uitgevoerd volgens proef 72 van de Standaard RAW met 50 of 70 km/h, afhankelijk van de wegsituatie en de geldende maximum snelheid. Waar dit vanuit veiligheidsoogpunt niet mogelijk is worden metingen met 30 km/h uitgevoerd in combinatie met textuurmetingen. Met de textuurwaarden kan deze stroefheidswaarde omgerekend worden naar een indicatieve stroefheidswaarde bij 50 km/h. 
De resultaten van de metingen worden gerapporteerd per 100 metervak en als shape-bestand. Daarnaast worden de resultaten, inclusief toetsing aan de eis, visueel weergegeven op kml-formaat.

Inspectie overgangsconstructies kunstwerken
Op alle kunstwerken worden per rijrichting met een rijdende 3D-laserscan de hoogtes in x,y,z-richting vastgelegd. Vanaf minimaal 30 meter voor het kunstwerk tot minimaal 30 meter na het kunstwerk worden zowel de helling als de knik bepaald en getoetst aan de waarschuwings-, prestatie- en veiligheidsgrens.
De resultaten worden in tabelvorm en als shape-bestanden gerapporteerd. 

Verkeersmaatregelen
De stroefheidsmetingen en de 3D-laserscan behoeven geen verkeersmaatregelen, zij worden rijdend in het verkeer bij de geldende maximumsnelheden uitgevoerd.
De voertuigen waarmee wij de inspecties uitvoeren, zijn voorzien van maatregelen volgens figuur 1221 van CROW-publicatie 96b. Deze maatregelen volstaat op wegen in stedelijk gebied met een V85/Vmax ≤ 50 km/uur en wegen in landelijk gebied met een V85/Vmax ≤ 60 km/uur. Het verkeer kan het inspectievoertuig passeren, waardoor er niet of nauwelijks stremming en/of hinder zal ontstaan. 
Voor wegen waar voornoemde niet geldt, worden aanvullende verkeersmaatregelen of alternatieve uitvoeringsvormen getroffen.

Meer weten over Verhardingen?

Unihorn biedt een volledig pakket aan onderzoek en advisering op het gebied van ontwerp en beheer van verhardingen

Vindt hier je informatie