Bekijk alle artikelen

Onderzoek verharding hoofdwegen gemeente Nieuwegein

Verhardingsonderzoek op vijf hoofdwegen en een fietspad in Nieuwegein om de benodigde onderhoudsmaatregelen en de daarbij behorende kosten te bepalen.

Unihorn is in oktober 2020 gestart met een uitgebreid verhardingsonderzoek op delen van 5 hoofdwegen en een fietspad in de gemeente Nieuwegein. Doel van het onderzoek is het bepalen van de functionele en structurele restlevensduur van de verhardingen. Per wegvak wordt een onderhoudsadvies opgesteld (inclusief lokaal onderhoud). Desgewenst wordt een alternatieve onderhoudsmaatregel opgesteld. Ook bepalen wij op welke termijn onderhoud gewenst/noodzakelijk is.

 

Het onderzoek bestaat uit:
• schouw middels HD-video
• uitvoeren valgewichtdeflectiemetingen
• uitvoeren constructieboringen
• uitvoeren boorkernonderzoek
• opstellen verhardingsadvies en kostenraming

Daarnaast verzorgt Unihorn de verkeersmaatregelen bij de uitvoering van de valgewichtdeflectiemetingen en de boringen.

 

 

De schouw en de advisering vonden plaats op alle stroken binnen de onderzochte wegvakken. De valgewichtdeflectiemetingen en de constructieboringen alleen op de zwaarstbelaste rijstroken. Milieuhygiënisch onderzoek op vrijkomende materialen wordt (zo nodig) in een later stadium uitgevoerd. De HD-videobeelden kunnen ook worden gebruikt om de effecten van het onderhoud op bijvoorbeeld de directe omgeving vanachter het bureau te kunnen beoordelen en te verwerken in het onderhoudsbestek.

 

Medio januari 2021 dienen de onderzoeken en adviezen gereed te zijn.

Paul Antes

Expert Asset Management


06 5337 14 41

Meer lezen over verhardingen?

Bekijk onze informatiepagina over verhardingen.

Ga naar expertisepagina verhardingen.