Waar komt Unihorn vandaan?

Unihorn bestaat al ruim 25 jaar, maar eigenlijk nog veel langer.

Unihorn is in 1992 opgericht door Ooms Avenhorn.

Doel: verzelfstandiging van de stafafdeling Civieltechnisch Adviesbureau. 

 

De jaren 60 en 70
Aannemings- en Wegenbouwbedrijf v.h. fa. J. Ooms & Zn 

Het Civieltechnisch Adviesbureau is in de jaren 60 van de vorige eeuw opgezet door Aannemings- en Wegenbouwbedrijf v.h. fa. J. Ooms & Zn . Het bureau hield zich vooral bezig met ontwerpen en bestekschrijven voor de toen nog vele gemeenten en waterschappen in Noord-Holland. Op het hoogtepunt werkten er zo’n 25 mensen.

In de jaren 70 brak een periode aan waarin opdrachtgevers dergelijke werkzaamheden zelf wilden uitvoeren. Dat leidde er toe, dat er begin jaren 80 nog maar enkele mensen werkzaam waren bij het Civieltechnisch Adviesbureau.

De jaren 80
Samenwerking met de Technische Hogeschool Delft en ontwikkeling wegenbouwproducten

In de jaren 80 realiseerde Ooms zich, dat het goed was om niet alleen op het gebied van de aanneming werkzaam te zijn, maar om ook daaraan verwante activiteiten te ontwikkelen.
In die zelfde tijd begon rationeel wegbeheer aan zijn opmars. Ooms was een van de eersten die op dit gebied actief werd. In samenwerking met de Technische Hogeschool Delft werd een eigen rationeel wegbeheersysteem ontwikkeld.
Daarnaast werd begonnen met de ontwikkeling van nieuwe wegenbouwproducten: gemodificeerde bitumina voor toepassing in asfalt, SAMI’s en emulsies én asfalt-wapening. Deze producten werden “gekoppeld” aan het wegbeheersysteem. Zo kon de zinvolle toepassing van de veel betere (maar duurdere) producten en onder- houdstechnieken worden aangetoond: duurzaamheid avant la lettre. Midden jaren 80 heeft Ooms zelfs een eigen valgewichtdeflectiemeter ontwikkeld en gebouwd.
Het Civieltechnisch Adviesbureau was bij al deze ontwikkelingen nauw betrokken.
 • De jaren 90 Gestage groei van het adviesbureau

  In de jaren 90 groeide het Civieltechnisch Adviesbureau gestaag door, zowel qua mensen en opdrachten als ook qua opdrachtgevers.
  Het bureau bestond in die tijd uit de afdelingen Advies, Beheer en Onderhoud, Ontwerp en Landmeten.
  Begin jaren 90 werd gewerkt voor waterschappen, gemeenten, provincies en Rijkswaterstaat door heel Nederland en zelfs daarbuiten. Zo werkten alle afdelingen na de val van de muur tussen Oost- en West-Duitsland in het voormalige Oost-Duitsland, vooral aan het ontwerp van nieuwe rondwegen om de dorpen en steden.
  Advies, Beheer en Onderhoud verrichtte met haar valgewichtdeflectiemeter wereldwijd verhardingsonderzoeken op snelwegen en vliegvelden. Enkele landen: Duitsland, Engeland, diverse landen in het Midden-Oosten, de Verenigde Staten van Amerika, Libië en India.
  In West-Duitsland was Ontwerp betrokken bij het ontwerp van woonwijken.

 • 1992 De verzelfstandiging van het Civieltechnisch Adviesbureau: Unihorn

  Om tot een duidelijke scheiding van de aannemings- en de onderzoeks-/ advies-werkzaamheden te komen is in 1992 besloten om het Civieltechnisch Adviesbureau te verzelfstandigen.
  Dat daar een nieuwe naam bij hoorde was duidelijk, dat werd Unihorn. De naam heeft zelfs een betekenis. Uni staat voor de “vereniging” van de verschillende disciplines. Horn komt van de naam Avenhorn, in die tijd de naam van de gemeente waarin ons kantoor in Scharwoude was gelegen.
  In de jaren daarna heeft Unihorn vooral voor derden gewerkt, denk daarbij aan de overheid in al zijn geledingen, maar ook voor private partijen als ECT, Ceres / Amsterdam Container Terminal, Schiphol Airport en Brussel Airport. Vanzelfsprekend zijn we al die tijd ook voor de gelieerde bedrijven blijven werken.

Verhardingsonderzoek met valgewichtdeflectiemetingen op de Containerterminal Amsterdam

Uni staat voor “vereniging”, horn komt van Avenhorn, de naam van de gemeente waarin ons kantoor toen stond

Atty van de Streek

2012
De overname door Strukton Civiel

In 2012 heeft Strukton Civiel de infra-activiteiten van Ooms Avenhorn overgenomen. Unihorn is in diezelfde overname meegegaan. Daarna zijn meerdere engineering-activiteiten vanuit Strukton Civiel bij Unihorn ondergebracht.

Unihorn – heden
En nu zijn we een gerenommeerd onderzoeks-, ontwerp-, en adviesbureau voor de Infrastructuur en de Openbare Ruimte. Binnen ons bureau werken zo’n 85 mensen. Tegenwoordig zijn we actief op het gebied van 

Met deze activiteiten bieden we onze opdrachtgevers een compleet pakket. En daar komt bij: we hebben een zeer gedegen kennis van de theorie, maar we weten ook heel goed wat de praktijk vraagt en hoe we daarop moeten antwoorden.

Niet raar, als je ziet waar onze roots liggen.