Welkom in ons laboratorium!

Unihorn beschikt over een eigen laboratorium voor asfaltonderzoek en onderzoek naar de eigenschappen van zandbanen, funderingen en asfalt Het laboratorium is gevestigd in Scharwoude.

Geaccrediteerd voor asfaltonderzoek

Ons laboratorium is, sinds 15 december 2010, geaccrediteerd conform de NEN-EN-ISO/IEC 17025 onder nummer L523 voor asfaltonderzoek conform publicatie CROW 210. Het onder accreditatie uitgevoerde onderzoek is nodig om vrijkomend asfalt verantwoord te kunnen afvoeren. De leidraad voor het asfaltonderzoek is de CROW 210, 'Richtlijn omgaan met vrijgekomen asfalt'.

De onderzoeken die wij onder accreditatie uitvoeren zijn het:

  • bepalen van de laagdikte en constructieopbouw
  • aantonen van PAK door middel van PAK-detectoronderzoek
  • aantonen van PAK door middel van DLC (dunne laag chromatografie)

Boorkernonderzoek wordt vaak uitgevoerd in combinatie met verhardingsonderzoek en onderhoudsadvisering. Op basis van de door het laboratorium aangeleverde gedetailleerde boorkernbeschrijving wordt informatie verkregen over de opbouw en de staat van de weg. Gecombineerd met de resultaten van een visuele inspectie van het verhardingsoppervlak, valgewichtdeflectiemetingen en/of bodemradarmetingen kan een gedegen onderhoudsadvies worden opgesteld.

Overig onderzoek

Naast de geaccrediteerde verrichtingen doen we ook de volgende onderzoeken:

  • onderzoek naar verdichtingsgraad van zand- en korrelbanen
  • bepalen van dichtheid in situ van asfalt, door middel van nucleaire metingen
  • het uitvoeren van asfalt-/constructieboringen
  • bepalen van korrelverdeling van zand en steenachtige materialen
  • bepalen van de samenstelling van steenachtige materialen (metsel-/meng-/betongranulaat)

Het Unihorn laboratorium heeft ervaren en gekwalificeerde laboranten voor de uitvoering van deze werkzaamheden.