Inspectie en inventarisatie wegen gemeente Almelo

  • Opdrachtgever Gemeente Almelo
  • Land Nederland
  • Locatie Almelo
  • Status Gerealiseerd in 2020
inspectie

Weginspectie gemeente Almelo De gemeente Almelo laat elke 2 jaar al haar wegen visueel inspecteren. Op basis van de resultaten stelt zij vervolgens het beheerplan op.
Naast de inspectie worden dan ook nieuwe wegen / wegvakken geïnventariseerd en van de in het beheersysteem aanwezige wegvakonderdelen de administratieve gegevens gecontroleerd.

Unihorn voert in heel Nederland inspecties uit, dus ook in Almelo

inspectie

Invoer van de inventarisatie en inspectiegegevens.

Het project in feiten en cijfers

2017

uitvoeren globale visuele inspectie asfalt- en elementverhardingen, ca. 24.000 wegvakonderdelen

controleren / muteren administratieve gegevens 


2019

uitvoeren globale visuele inspectie asfalt- en elementverhardingen, ca. 23.500 wegvakonderdelen

inventariseren nieuwe wegen/wegvakken, ca. 1200 wegvakonderdelen

controleren / muteren administratieve gegevens overige wegvakonderdelen

2020

uitvoeren globale visuele inspectie asfalt- en elementverhardingen, ca. 21.400 wegvakonderdelen

controleren / muteren administratieve gegevens

uitvoeren inspectie op klein onderhoud, waarbij de locatie als punt in de kaart wordt opgenomen en de schade in een foto wordt vastgelegd

Een heel plezierige gemeente om te inspecteren.

Nico Keesmaat, inspecteur Unihorn

In 2017, 2019 en 2020 heeft Unihorn het gehele weggennet van de gemeente Almelo geïnspecteerd. Startoverleg
Alle keren is het project begonnen met een (telefonisch) startoverleg, waarin zaken als:
• opmerkingen en klein onderhoud (wat en op welke wijze noteren)
• hoe om te gaan met niet inspecteerbare wegvakken
• gefaseerde oplevering
• gewenste volgorde (bijvoorbeeld wijksgewijs) van inspecteren
• noodzaak voor aanvullende verkeersmaatregelen
worden besproken.

Uitvoering
De inspectie is uitgevoerd volgens CROW-publicatie 146, waarbij de optionele schaden randschade en voegwijdte zijn meegenomen. Bij klein onderhoud zijn vastgelegd het oppervlak dichtgeblokte klinkersleuven, de lengte waarover bermen zijn verzakt en het oppervlak met ernstige boomwortelschades.
Mutaties in verhardingsfunctie, verhardingssoort en verhardingstype zijn direct doorgevoerd in het paspoort.

De inspectie is uitgevoerd met een tablet met daarop GeoVisia Field.

Unihorn voert inspecties uit vanuit een langzaam rijdend inspectievoertuig met één chauffeur/inspecteur. Waar nodig stapt de inspecteur uit om de maatgevende ernst van de schade te bepalen of om schade waar te nemen op een (onvoldoend) zichtbaar wegvak. Waar het niet mogelijk/praktisch is om met een voertuig te inspecteren, wordt de inspectie lopend of fietsend uitgevoerd.

Verkeersmaatregelen
Unihorn heeft om vooral ARBO-technische reden sterk de voorkeur om de globale visuele inspectie vanuit speciale inspectievoertuigen te maken. Wij zetten daarvoor bussen in, van waaruit de inspecteur een zelfde zichtsveld heeft als wanneer hij loopt.
Al onze inspectievoertuigen zijn voorzien van verlichting/signalering en verkeersmaatregelen volgens figuur 1221 van CROW-publicatie 96B van december 2014. Door deze werkwijze bleek het niet nodig om aanvullende verkeersmaatregelen te treffen.

Weet je wat wij nog meer doen?

Unihorn levert vele diensten op gebied van onderzoek en advies voor wegen.

Cookie beleid

Unihorn maakt gebruik van cookies om uw browse-ervaring te verbeteren. Door deze website te blijven gebruiken, gaat u hiermee akkoord. Lees hier meer.