Verhardingen en verhardingsonderzoek

Wegen, startbanen op vliegvelden en containerterminals hebben één ding gemeen: ze bepalen de efficiëntie van onze infrastructuur. En daarom is het belangrijk dat deze verhardingen in optimale doen zijn. Unihorn investeert al ruim 25 jaar in de kennis en ervaring rond verhardingen zoals asfalt-, element- en betonverhardingen, en met name de duurzaamheid ervan. Onder de noemer Asset Management adviseren wij beheerders op tactisch en operationeel niveau over de volledige levenscyclus van verhardingen.

Verhardingsadvies

Onze ervaren adviseurs gebruiken alle door u of onszelf verzamelde resultaten en gegevens om de restlevensduur van de onderzochte verharding te bepalen. Dat kan gaan om de constructieve of de functionele restlevensduur. Daarbij werken we conform, of in de geest van, de Richtlijn Verhardingsonderzoek. De restlevensduur is een belangrijke basis voor het bepalen van een optimale onderhoudsmaatregel. Benieuwd naar onze werkwijze? Neem dan contact met ons op!

Verhardingsonderzoek

Bij het beheren en onderhouden van verhardingen staat altijd één vraag centraal: wanneer moet wat gebeuren om de kwaliteit van de verharding op het gewenste niveau te houden? Door middel van professioneel gericht onderzoek geeft Unihorn u inzicht in de huidige conditie van wegen en of objecten. Verhardingsonderzoek voeren we uit ten behoeve van het onderhoud en beheer van onder andere wegen, vaarwegen, kunstwerken, bermen, oevervoorzieningen.

Voor het uitvoeren van verhardingsonderzoek beschikken wij over de benodigde boorwagens, een valgewichtdeflectiemeter, een light weight deflectometer en een handsondeerapparaat. Inwinning van de meetgegevens vindt steeds vaker volledig digitaal plaats. Voor de analyse van alle gegevens gebruiken we state-of-the-art software.

Recente projecten

Wij hebben veel ervaring met het onderzoeken en onderhouden van verhardingen. Bekijk hieronder meer over enkele recente projecten. 

Verhardingsonderzoek Delft-Schiedam

Verhardingen Delft

Het verhardingsonderzoek bestond uit de volgende onderdelen:

 • opstellen verkeersplan voor uitvoering van de diverse onderzoeken
 • afstemming van het verkeersplan met de wegbeheerder (RWS)
 • inzet van de afzettingen• uitvoeren van valgewichtdeflectiemetingen voor draagkrachtonderzoek bestaande verharding
 • uitvoeren van asfalt- en constructieboringen voor bepaling van verhardingsopbouw en ter verkrijging van monstermateriaal asfalt, fundering en ondergrond
 • uitvoeren van betonboringen op kunstwerken voor chloride en carbonatatieonderzoek
 • uitvoeren van partijkeuringen grond (AP-04) ter bepaling hergebruiksmogelijkheden grond
 • uitvoeren van partijkeuringen funderingsmaterialen (AP-04) ter beplaing hergebruiksmogelijkheden funderingen
 • op de wegvakken die in de toekomst gehandhaafd blijven worden berekeningen uitgevoerd ter bepaling van de structurele restlevensduur en eventueel noodzakelijke versterkingen

Verhardingsonderzoek Kooimeerplein Alkmaar

Verhardingsonderzoek Alkmaar

Unihorn heeft alle verhardingsonderzoeken gecoördineerd en uitgevoerd. Om de verkeershinder zoveel mogelijk te beperken zijn alle onderzoeken in één nacht uitgevoerd.

Het verhardingsonderzoek bestond uit de volgende onderdelen:

 • opstellen verkeersplan voor uitvoering van de diverse onderzoeken.De rotonde van het Kooimeerplein is ongeveer de laatste rotonde in Nederland welke niet is voorzien van een voorrangsregeling middels haaientanden. Om veilig te kunnen werken op de twee binnenste rijstroken waren dus omvangrijke verkeersmaatregelen noodzakelijk
 • afstemming van het verkeersplan met de wegbeheerder (RWS)
 • inzet van de afzettingen
  uitvoeren van valgewichtdeflectiemetingen voor draagkrachtonderzoek bestaande verharding
 • uitvoeren van asfalt- en constructieboringen voor bepaling van verhardingsopbouw en ter verkrijging van monstermateriaal asfalt, fundering en ondergrond