Valgewichtdeflectiemetingen

Valgewichtdeflectiemetingen worden gebruikt voor bepaling van de structurele conditie en restlevensduur van asfaltwegen waarvan de wegbeheerder vindt dat ze aan onderhoud toe zijn. Het uiteindelijke doel is om de levensduur van het asfalt te verlengen en mogelijke versterkingen aan de asfaltweg door te voeren.

Metingen
Door de valgewichtdeflectiemetingen uit te voeren krijgt de wegbeheerder waardevolle informatie. Met deze informatie kan men bepalen welke aanpassingen er gedaan moeten worden. Metingen worden vandaag de dag steeds vaker ingezet in de verificatie van de stijfheid van asfalt en fundering van nieuwe wegen te meten.

De valgewichtdeflectiemeting wordt ook vaak gebruikt om te controleren of de opdrachtnemer aan de eisen en vaarwaarden heeft voldaan waaraan de weg moet voldoen (laagstijfheid en laagopbouw).

Hoe werkt de valgewichtdeflectiemeting
Het principe van valgewichtdeflectiemetingen bestaat uit het uitoefenen van een lastpuls op het wegoppervlak waarbij de doorbuiging/deflectie van het wegoppervlak op diverse afstanden van het lastmidden wordt gemeten. Aan de hand van de doorbuiging van het wegoppervlak wordt de draagkracht van een verhardingsconstructie en de ondergrond bepaald.  

Meer informatie over de valgewichtdeflectiemeting? Klik op de volgende link om onze pdf te downloaden: Valgewichtdeflectiemetingen def.pdf

Heeft u vragen of opmerkingen dan kun u met ons contact opnemen: