Wegontwerp A15 (Vaanplein – Maasvlakte)

A-Lanes-A15, een combinatie van Ballast Nedam, Strukton, Strabag en John Laing werkt in opdracht van Rijkswaterstaat aan de verbreding van de A15 tussen de Maasvlakte en het Vaanplein. Unihorn heeft een aandeel geleverd in de tot standkoming van het wegontwerp. Onder tijdsdruk van het DBFM contract is er intensief gewerkt aan een uitvoerbaar ontwerp, rekening houdend met de eisen van de opdrachtgever, stakeholders en overige disciplines.

Wegontwerp A15
Wegontwerp A15 - 2
Wegontwerp A15 - 3
Wegontwerp A15 - 4

Project Verbreding A15

De belangrijkste verkeersader in het Rotterdamse haven- en industriegebied, de A15, ondergaat een grote verandering met als doel: minder files en een betere doorstroming op dit stuk van het wegennet. De A15 wordt breder, waardoor er meer verkeer gemakkelijker door kan rijden. Het project Verbreding A15 omvat naast deze capaciteitsuitbreiding ook het beheer van circa 37 kilometer van de A15 tussen de Tweede Maasvlakte en het knooppunt Vaanplein. Het project is de grootste opdracht uit de geschiedenis van Rijkswaterstaat die in één keer is aanbesteed. Het project heeft de volgende onderdelen:

  • De doorstroming en de veiligheid van de A15 wordt verbeterd door extra rijstroken en verkeersmanagementsystemen.
  • Op de plaats van de huidige Botlekbrug over de Oude Maas komt een nieuwe, grotere hefbrug.
  • Het onderhoud van de A15 valt voor bijna 25 jaar binnen het project. Dit is inclusief technische installaties, de bruggen en viaducten, en twee wegtunnels: de Botlektunnel en de Thomassentunnel.

De verbreding van de A15 houdt in dat er twee parallelwegen worden toegevoegd aan de bestaande tweemaal drie en tweemaal twee rijstroken, over een lengte van 16 kilometer tussen de Botlektunnel en het Vaanplein. Verder vindt er een uitbreiding plaats van de bestaande rijstroken van tweemaal twee tot tweemaal drie over circa 11 kilometer, van de Thomassentunnel (Rozenburg) tot de Botlektunnel.
Tot slot wordt over circa 11 kilometer vanaf het Stenen Baakplein tot de Thomassentunnel (Rozenburg) de bestaande N-weg naar A-weg omgebouwd.

Werkzaamheden & Expertise

•   ontwerpleiding
•   opstellen ontwerpnota’s
•   opstellen verificatierapporten
•   ontwerp bermbeveiliging
•   ontwerp markering en rvv-bebording
•   ontwerp blusleidingsysteem
•   ontwerp verhardingen
•   ontwerp grondkeringen
•   ontwerp onderliggend wegennet
•   beheer tekensyteem
•   in- en externe raakvlak afstemming

Expertise Unihorn
Aan de hand van de MX-ontwerpen van het nieuwe wegmodel zijn de benodigde uitvoeringstekeningen door Unihorn in AutoCad uitgewerkt.

Op basis van de geldende richtlijnen zijn ontwerpen opgesteld van bermbeveiliging, markering, rvv-bebording en onderliggende wegennet. De uitgangspunten zijn vastgelegd in ontwerpnota’s.

 Met behulp van Relatics (System Engineering) zijn verificatierapporten opgesteld van de betreffende werkpakketten Autosnelweg.

Planning

Oktober 2011- Januari 2015