Wateringen - Herenstraat/Heulweg planontwikkeling

De route Heulweg, Herenstraat en Oosteinde maakt onderdeel uit van de zogenaamde Haaglanden “rode” route en is één van de vijf snelfietsroutes in de regio Haaglanden waar de verkeersdoorstroming verbeterd zal worden. De gemeente Westland onderzoekt de mogelijkheden van een uniforme inrichting van de inrichting van deze wegen. In opdracht van de gemeente Westland is Unihorn ingeschakeld in de planontwikkelingsfase van het project. Hierin wordt onderzoek verricht naar de bestaande inrichting en geadviseerd voor de nieuwe wegindeling.

Opdrachtgever:
Gemeente Westland
Locatie:
Heulweg, Herenstraat en Oosteinde
Sector :
Landmeten
Status :
In uitvoering
Wateringen Herenstraat Heulweg
Wateringen Herenstraat Heulweg 2

Werkzaamheden

De werkzaamheden die Unihorn in dit project uitvoert zijn:

  • Inmeting situatie- en hoogteligging van het projectgebied
  • Uitvoeren Klic melding
  • Inventariseren bestaande wegindelingen
  • Advisering nieuwe weginrichting
  • Opstellen kostenraming