Verkennend waterbodemonderzoek recreatieplas Vooroever – Koopmanspolder Andijk

In mei 2016 is het verkennend waterbodemonderzoek uitgevoerd van de recreatieplas Vooroever – Koopmanspolder in opdracht van Recreatieschap Westfriesland.

Opdrachtgever:
Recreatieschap Westfriesland
Locatie:
Vooroever – Koopmanspolder Andijk
Sector :
Beheer
Status :
Gerealiseerd
Vooroever

Aanleiding

Aanleiding van het project is de zwemwaterkwaliteit van de locatie Koopmanspolder die door de provincie wordt aangeduid als ‘slecht’. Deze constatering komt jaarlijks terug. Het Recreatieschap Westfriesland heeft besloten om onderzoek te laten uitvoeren naar aanwezig slib in de recreatieplas. Het doel is om de zwemwaterkwaliteit te verbeteren zodanig dat de kwaliteitsklasse weer goed is. Unihorn heeft een verkennend waterbodemonderzoek uitgevoerd om de milieuhygiënische kwaliteit en hergebruiksmogelijkheden van het slib te bepalen.

Inmeting

De recreatieplas Vooroever heeft een oppervlakte van circa 51.000 m2 (5,1 hectare). Unihorn heeft met behulp van een, in eigen beheer ontwikkeld, geautomatiseerd vaartuig door middel van single beam dieptepeilingen uitgevoerd om zodoende een goed en volledig beeld te krijgen van de onderwaterbodem. Daarnaast zijn handmatige peilingen uitgevoerd van de vaste bodem en de sliblaag. De gegevens zijn gemodelleerd in een 3D model.

Verkennend waterbodemonderzoek

Ten behoeve van het verkennend waterbodemonderzoek is de recreatieplas opgedeeld in zes vakken. Per vak zijn 6 slibsteken genomen die doorgezet zijn tot circa 0,50 m in de originele bodem. Per steek is de waterdiepte gemeten, de aanwezige slibdikte en de dikte van de vaste waterbodem. Van de recreatieplas is per onderzoeksvak van het slib een mengmonster samengesteld. Voor de beoordeling van de waterbodemkwaliteit zijn de resultaten van de chemische analyses van de slibmonsters getoetst aan het Besluit Bodemkwaliteit. Hiervan is door Unihorn de rapportage opgesteld.