Verhardingsonderzoeken op diverse wegen

In opdracht van Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier (HHNK) heeft Unihorn de voorlopige gunning ontvangen voor het uitvoeren van verhardingsonderzoeken in het kader van onderhoud aan het beheer zijnde wegen van HHNK. Het Hoogheemraadschap beheren en onderhouden zo'n 1.400 km polderwegen. Het HHNK maken de wegen veiliger, bijvoorbeeld door de aanleg van fietspaden. Het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier wil ten behoeve van het onderhoud aan de in beheer en onderhoud zijnde asfaltwegen, gelegen binnen haar beheergebied (met uitzondering van het eiland Texel), onderzoek en advies van de te onderhouden wegen. Unihorn gaat dit onderzoek en advies verzorgen.

Opdrachtgever:
Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier
Locatie:
Diverse in beheer van HHNK zijnde wegen
Sector :
Verhardingen
Status :
In voorbereiding
Schema Unihorn

Planning

2016-2017 optioneel nog 3 jaar verlenging