Verhardingsonderzoeken op diverse wegen (Provincie Limburg)

De provincie Limburg heeft voor de periode van 24 maanden (met een optie tot verlenging van maximaal twee maal 12 maanden) ter ondersteuning van de projectvoorbereiding binnen de afdeling Provinciale Wegen voor het uitvoeren van onderzoeken, analyses en werkzaamheden met Unihorn een raamovereenkomst afgesloten.

Opdrachtgever:
Provincie Limburg
Locatie:
Provincie Limburg
Sector :
Verhardingen
Status :
In voorbereiding
provincie-limburg-

Werkzaamheden

De raamovereenkomst behelst de onderstaande onderzoeken en werkzaamheden: Het uitvoeren van teeronderzoek op asfaltverhardingen conform CROW publicatie 210 "Richtlijn omgaan met vrijgekomen asfalt. Selectief verwijderen van teervrij een teerhoudend asfalt", protocol 1 tot en met 5, inclusief rapportage. Het opstellen van een verhardingsadvies inclusief rapportage.