Verhardingsonderzoek Kooimeerplein Alkmaar

Rijkswaterstaat is voornemens om de binnenste rijstroken van de rotonde Kooimeerplein te onderhouden. In het kader hiervan diende in eerste instantie een verhardingsonderzoek uitgevoerd te worden.

Opdrachtgever:
Grontmij Nederland bv
Locatie:
Kooimeerplein A9/N9 Alkmaar
Sector :
Milieu
Status :
Gerealiseerd
Kooimeerplein Alkmaar Unihorn 2
Kooimeerplein Alkmaar Unihorn
Kooimeerplein Alkmaar Unihorn 2

Onderzoek

Unihorn heeft alle onderzoeken gecoördineerd en uitgevoerd. Om de verkeershinder zoveel mogelijk te beperken zijn alle onderzoeken in één nacht uitgevoerd.

Het onderzoek bestond uit de volgende onderdelen:

 • opstellen verkeersplan voor uitvoering van de diverse onderzoeken. De rotonde van het Kooimeerplein is ongeveer de laatste rotonde in Nederland welke niet is voorzien van een voorrangsregeling middels haaientanden. Om veilig te kunnen werken op de twee binnenste rijstroken waren dus omvangrijke verkeersmaatregelen noodzakelijk
 • afstemming van het verkeersplan met de wegbeheerder (RWS)
 • inzet van de afzettingen
 • uitvoeren van valgewichtdeflectiemetingen voor draagkrachtonderzoek bestaande verharding
 • uitvoeren van asfalt- en constructieboringen voor bepaling van verhardingsopbouw en ter verkrijging van monstermateriaal asfalt, fundering en ondergrond

Werkzaamheden

Uitgevoerde werkzaamheden:

 • verhardingsonderzoeken
 • projectcoördinatie
 • opstellen verkeersplan
 • aanvragen afzettingen
 • inzet afzettingen
 • uitvoeringen valgewichtdeflectiemetingen/ draagkrachtonderzoek
 • uitvoering asfalt- en constructieboringen
 • rapportage veldwerkgegevens