Verhardingsonderzoek Delft-Schiedam

De A4 Delft-Schiedam komt er ... Op 2 september 2010 heeft de minister het definitieve besluit genomen voor de aanleg van de A4 Delft-Schiedam. Na 50 jaar onduidelijkheid hebben de ministers Eurlings (VenW) en Huizinga (VROM) de knoop doorgehakt. In 2015 rijden de auto's verdiept of ondertunneld over 7 kilometer cruciaal asfalt en krijgt de natuur tussen deze steden een impuls. Het doortrekken van de A4 tussen Delft en Schiedam is nodig om de mobiliteit tussen Den Haag en Rotterdam te garanderen en de leefbaarheid langs het onderliggende wegennet te verbeteren. Aan Unihorn is opdracht gegeven om verhardingsonderzoeken op de bestaande tracés uit te voeren.

Opdrachtgever:
Arcadis Nederland bv
Locatie:
A4-A20 Kethelplein Delft/Schiedam
Sector :
Verhardingen
Status :
Gerealiseerd
Verhardingsonderzoek Delft-Schiedam Unihorn 2
Verhardingsonderzoek Delft-Schiedam Unihorn
Verhardingsonderzoek Delft-Schiedam Unihorn 3

Onderzoek

Het onderzoek bestond uit de volgende onderdelen:

 • opstellen verkeersplan voor uitvoering van de diverse onderzoeken
 • afstemming van het verkeersplan met de wegbeheerder (RWS)
 • inzet van de afzettingen
 • uitvoeren van valgewichtdeflectiemetingen voor draagkrachtonderzoek bestaande verharding
 • uitvoeren van asfalt- en constructieboringen voor bepaling van verhardingsopbouw en ter verkrijging van monstermateriaal asfalt, fundering en ondergrond
 • uitvoeren van betonboringen op kunstwerken voor chloride en carbonatatieonderzoek
 • uitvoeren van partijkeuringen grond (AP-04) ter bepaling hergebruiksmogelijkheden grond
 • uitvoeren van partijkeuringen funderingsmaterialen (AP-04) ter beplaing hergebruiksmogelijkheden funderingen
 • op de wegvakken die in de toekomst gehandhaafd blijven worden berekeningen uitgevoerd ter bepaling van de structurele restlevensduur en eventueel noodzakelijke versterkingen

Werkzaamheden

Uitgevoerde werkzaamheden:

 • projectcoordinatie
 • opstellen verkeersplan
 • aanvragen afzettingen
 • inzet afzettingen
 • uitvoeringen valgewichtdeflectiemetingen/draagkrachtonderzoek
 • uitvoering asfalt- constructie en betonboringen
 • teerhoudendheid onderzoek asfalt
 • AP-04 partijkeuringen grond
 • AP-04 partijkeuringen funderingen
 • chloride en carbonatatieonderzoeken kunstwerken
 • berekeningen structurele restlevensduren en versterkingen

Unihorn is gecertificeerd voor de volgende monsternamen:

 • VKB-protocol 1001 (partijkeuringen grond)
 • VKB-protocol 1002 (partijkeuringen niet vormgegeven bouwstoffen
 • VKB-protocol 2001, 2002, 2003 2018 (grond, grondwater, slib en asbest)