Toetsing gerealiseerde constructie N61

Unihorn heeft in opdracht van Rasenberg de toetsing van de N61 uitgevoerd conform de “Toetsingsprocedure gerealiseerde constructie flexibele verhardingen IR-N-04.006, versie november 2008”. Doel van dit onderzoek is het bepalen of de gerealiseerde constructies voldoen aan tijdens het ontwerp gehanteerde uitgangspunten. Door deze toets weet Rijkswaterstaat, de opdrachtgever van Rasenberg, dat de gerealiseerde verhardingen voldoende draagkracht bezitten.

Opdrachtgever:
Rasenberg Wegenbouw
Locatie:
Schoondijkje - Terneuzen
Sector :
Landmeten
Status :
Gerealiseerd
Toetsing constructie N61

Werkzaamheden

  • uitvoeren valgewichtdeflectiemetingen;
  • 1ste lijnsverwerking valgewichtdeflectiemetingen;   
  • bepalen subvakken ten behoeve van de toetsing;
  • toetsing geraliseerde constructies;
  • rapportage toetsingsresultaten.  

Planning

De tijd van uitvoering van het project was:

Februari 2015 - september 2015