Reconstructie Drie Lanen Schiedam

De gemeente Schiedam richt de Professor Kamerling Onneslaan, de Lorentzlaan en de Boerhaavelaan opnieuw in. Deze drie lanen zijn dringend aan onderhoud toe maar de voornaamste reden is het verhogen van de verkeersveiligheid. De nieuwe inrichting is gebaseerd op een 30 km-zone met fietssuggestiestroken waarbij de bestaande bomen behouden dienen te blijven. In opdracht van de gemeente Schiedam is Unihorn ingeschakeld in de onderzoeksfase van het project. Hierin is onderzoek verricht naar de bestaande wegconstructie en geadviseerd voor de nieuwe wegconstructie. In de besteksfase heeft Unihorn het door de gemeente uitgewerkte inrichtingsplan aanbestedingsgereed gemaakt.

Opdrachtgever:
Gemeente Schiedam
Locatie:
Kamerling Onneslaan,
Sector :
Verhardingen
Status :
Gerealiseerd
Schiedam reconstructie drie lanen
Scheidam

Werkzaamheden

De werkzaamheden die Unihorn in dit project uitvoert zijn:
• Uitvoeren verhardings- en milieutechnisch onderzoek wegconstructie
• Opstellen verhardingsadvies nieuwe wegconstructie
• Opstellen SSK-raming wegreconstructie

• Inventarisatie bestaande situatie
• Inmeting bestaande weghoogtes en dorpelhoogtes aangrenzende bebouwing
• Inventariseren benodigde verdere onderzoeken
• Uitwerken inrichtingsplan naar DO-niveau
• Opstellen bestek inclusief bestekstekeningen en inschrijvingsleidraad
• Opstellen kostenraming
• Begeleiden aanbestedingstraject inclusief EMVI-beoordeling

Planning

Dit werk is gestart in april 2015 en gerealiseerd in juli 2016.