Raamovereenkomst Gemeente Rotterdam

Unihorn heeft in 2010 een raamovereenkomst gesloten met het ingenieursbureau van Gemeentewerken Rotterdam. De overeenkomst heeft betrekking op het leveren van ingenieursdiensten op het gebied van wegenbouw / inrichting openbare ruimte voor twee jaar. De nadruk van de werkzaamheden ligt op het maken van tekeningen, zowel wegenbouw, riolering, kabels en leidingen en cultuurtechnische tekeningen, het maken van bestekken, aanneemsomramingen en ramingen in de planontwikkelingsfasen.

Opdrachtgever:
Gemeentewerken Rotterdam
Locatie:
Brede Hillendijk - Katendrecht
Sector :
Ontwerp
Status :
Gerealiseerd
RVK GW Rotterdam Unihorn 2
RVK GW Rotterdam Unihorn 1

Details

Een project wat door Unihorn binnen deze raamovereenkosmst is uitgevoerd is de reconstructie van de Brede Hilledijk / Tolhuislaan. De Brede Hilledijk is gesitueerd op het schiereiland Katendrecht in de deelgemeente Feijenoord. Met de komst van nieuwbouwwoningen langs de kade van de Maashaven en de ligging van het stoomschip SS Rotterdam op de kop van het schiereiland geeft de gemeente Rotterdam de Brede Hilledijk een betere uitstraling. De besteksvoorbereiding is uitbesteed via de raamovereenkomst.

Brede Hilledijk / Tolhuislaan reconstructie en rioolvervanging

In april 2010 is Unihorn gestart met het uitwerken van het definitief ontwerp op basis van een inrichtingsplan. De bestaande inrichting in de Brede Hilledijk / Tolhuislaan bestond uit een rijbaan van asfalt met aan weerszijden parkeervakken en een voetpad langs de woningen. De nieuwe inrichting bestaat uit twee gescheiden rijbanen van asfalt met in het midden een verhoogde berm. Aan de woningenkant wordt een parkeerstrook aangelegd in straatbakstenen. Langs beide rijbanen wordt een vrijliggend fietspad in rood asfalt aangelegd. Het voetpad langs de woningen wordt in straatbakstenen aangelegd. Ter plaatse van de Tolhuislaan wordt het bestaande riool in de parkeervakken vervangen door een nieuw riool. De werkzaamheden aan de rijbaan zijn in de Tolhuislaan beperkt tot het vervangen van de deklaag van asfalt. Unihorn heeft hiervoor een nader (wegbouwkundig) advies uitgebracht. Door Unihorn zijn aanvullende landmeetkundige werkzaamheden verricht, op basis hiervan is de hoogtemaatvoering van de nieuwe bestrating uitgewerkt. Het door de opdrachtgever aangereikte milieukundig advies, waarin een sanering was aangegeven, is door Unihorn in de uitwerking van het RAW-bestek meegenomen. Van het bestek heeft Unihorn een aanneemsomraming gemaakt. Tot slot heeft Unihorn een nota van inlichtingen opgesteld en deze verwerkt in een werkbestek. De werkzaamheden zijn in augustus 2010 afgerond.