Provincie Noord-Holland, verhardingsonderzoek delen wegennet

In opdracht van Witteveen en Bos heeft Unihorn verhardingsonderzoeken uitgevoerd op diverse wegen in beheer van de Provincie Noord Holland De provincie Noord Holland wenst inzicht te hebben in de verhardingsopbouw en draagkracht van het gehele wegenareaal. Van een deel van de wegen miste deze informatie nog en zodoende heeft Unihorn verhardingsonderzoeken uitgevoerd op in totaal 92 km rijbaan van provinciale (N) wegen.

Opdrachtgever:
Witteveen en Bos
Locatie:
Noord-Holland
Sector :
Verhardingen
Status :
Gerealiseerd
Verhardingsonderzoek

Werkzaamheden

  • Bepalen van draagkracht met Valgewicht-deflectiemetingen
  • Bepalen van van de verhardingsopbouw door middel van kernboringen
  • Berekenen restlevensduur van de verhardingen
  • Verzorgen verkeersmaatregelen.

Tijd van uitvoering

2013