Programma V&R Monitoring met VGD

Unihorn heeft een voorlopige gunning ontvangen voor het uitvoeren van het programma V&R Monitoring met VGD voor RWS Midden, Noord en Oost Nederland. De bouw van het autosnelwegennet in Nederland is gestart in de tweede helft van de jaren dertig van de vorige eeuw. In de eerste helft van de jaren ‘60 tot eind jaren ‘70 van die eeuw is de omvang van het hoofdwegennet sterk toegenomen. In die tijd is het autosnelwegennet gegroeid van 20 tot 80% van het huidige areaal. De laatste jaren is de uitbreiding van het oppervlak aan verhardingen vooral gestegen als gevolg van verbredingen van de rijbanen. In het ontwerp- en onderhoudsconcept van Rijkswaterstaat heeft een wegconstructie in principe het eeuwige leven. Het begint met een ontwerplevensduur van 20 jaar, waarna de onderhoudsstrategie er vervolgens op is gericht de technische en functionele levensduur herhaaldelijk te verlengen door onder meer de constructie te versterken. Het versterken van de constructie vindt in de regel plaats ten tijde van groot onderhoud waarbij de deklaag over de gehele baanbreedte wordt vervangen.

Opdrachtgever:
Rijkswaterstaat Grote Projecten en Onderhoud
Locatie:
Oost-Nederland
Sector :
Verhardingen
Programma VenR

Probleemstelling & Doelstelling

Van een deel van het wegennet is onvoldoende bekend of onderhoudsacties/versterkingen van de verhardingsconstructie systematisch hebben plaatsgevonden aan de hand van ingewonnen draagkrachtgegevens.

Het programma Vervanging en Renovatie (V&R), onderdeel verhardingen heeft aan de hand van de probleemstelling het doel om tot een risico-inschatting te komen van de huidige draagkrachtproblematiek van de verhardingsconstructies op het hoofdwegenet. Om tot een betrouwbare risico-inschatting te komen is het van belang dat er gedetailleerde draagkrachtinformatie aan de hand van deflectiemetingen beschikbaar komt. Het planning is dat eind 2018 de draagkracht op alle rijkswegen in Nederland met voldoende nauwkeurigheid bepaald is om met behulp van een risicoclassificering een inschatting te kunnen maken van de draagkrachtrisico’s.

Werkzaamheden

Unihorn zal het gehele project uitvoeren en coördineren. In totaal dienen 1235,9 km valgewichtdeflectiemetingen te worden uitgevoerd, gerapporteerd en worden opgeleverd. Bijkomende werkzaamheden zijn het opstellen van verkeersplannen, aanvragen en plaatsen verkeersmaatregelen.