Producttoetsen realisatie Haak om Leeuwarden

In opdracht van Rijkswaterstaat heeft Unihorn diverse producttoetsen uitgevoerd naar de gerealiseerde kwaliteit binnen het project Haak om Leeuwarden. Naast procestoetsen zet Rijkswaterstaat in de realisatiefase van UAV GC werken producttoetsen in om kwaliteit te beoordelen. Unihorn heeft voor Rijkswaterstaat diverse van deze producttoetsen inhoudelijk uitgevoerd. Dit betrof onder meer de gerealiseerde eigenschappen van de asfaltverhardingen door middel van asfaltonderzoek op boorkernen en het toetsen van het gerealiseerde werk ten opzichte van het uitvoeringsontwerp van de aannemer.

Opdrachtgever:
Rijkswaterstaat GPO
Locatie:
N31 en A32 Leeuwarden
Sector :
Landmeten
Status :
Gerealiseerd
Producttoetsen Haak om Leeuwarden
Producttoetsen Haak om Leeuwarden2

Werkzaamheden

  • Boren asfaltkernen
  • Uitvoeren en rappporteren van laboratorium asfaltonderzoeken
  • Uitvoeren van visuele inspecties verharding, afwateringsvoorzieingen, bermen, geleiderail en bebording
  • Opstellen bevindingenrapport producttoets

Tijd van uitvoering

Mei 2014 - april 2015