Onderzoek en advies A28 en A7

In opdracht van Rijkswaterstaat Noord Nederland heeft Unihorn een verhardingsonderzoek op de rijkswegen A7 en A28 uitgevoerd. Rijkswaterstaat heeft groot onderhoud van een deel van de A28 en de A7 gepland staan. In de voorbereiding van dit groot onderhoud is een verhardingsonderzoek verricht. De verzamelde gegevens worden door Rijkswaterstaat verzameld om als informatie te verstrekken bij het UAV-GC contract van de groot onderhoud projecten. Daarnaast is door Unihorn een advies opgesteld voor de te plegen onderhoudsmaatregelen en is van deze maatregelen een budgetraming opgesteld.

Opdrachtgever:
Rijkswaterstaat Noord Nederland
Locatie:
Drenthe en Groningen
Sector :
Verhardingen
Status :
Gerealiseerd
Onderzoek en advies A28 en A7
Onderzoek en advies A28 en A7 - 2

Werkzaamheden

  • Uitvoeren gedetailleerde visuele inspectie
  • Uitvoeren valgewicht-deflectiemetingen
  • Uitvoeren boorkernonderzoek
  • Uitvoeren onderzoek naar PAK verontreiniging
  • Opstellen advies verkantingen van de rijbanen
  • Opstellen advies te plegen verhardingsmaatregelen

Opstellen budgetraming conform de SSK systematiek

Tijd van uitvoering

April - September 2016