Inmeten 11 bestaande verkeersplateaus en toets aan CROW richtlijn

In opdracht van de gemeente Haarlemmermeer heeft Unihorn op elf drempels / plateaus controlemetingen uitgevoerd en deze getoetst aan de vigerende richtlijn. Metingen De drempels en plateaus zijn met behulp van een tachymeter ingemeten. Hierdoor wordt een grote nauwkeurigheid in de meting bereikt. Per opgang zijn drie profielen gemeten, te weten één in de as van de weg en één aan beide zijden van de kantverharding. Op deze manier wordt een beter beeld gegeven van de bestaande situatie en kan ook eventuele spoorvorming beter worden opgemerkt Verwerking resultaten De resultaten zijn verwerkt in Excelstaten en vergeleken met de richtlijn, in dit geval CROW publicatie 344 Richtlijn drempels, plateaus en uitritten. Middels een grafische weergave is in één oogopslag duidelijk of het gemeten plateau binnen de marges blijft en of het daarmee aan de gestelde eisen voldoet.

Opdrachtgever:
Gemeente Haarlemmermeer
Locatie:
IJweg, Hoofdweg en Spieringweg
Sector :
Landmeten
Status :
Gerealiseerd
Gemeente Haarlemmermeer

Werkzaamheden

  • Het inmeten van 33 profielen, op 5 plateaus en één drempel voor de IJweg;
  • Het inmeten van 15 profielen, op 2 plateaus voor de Spieringweg;
  • Het inmeten van 21 profielen, op 3 plateuas voor de Hoofdweg-west;
  • Inhuur PWS kar voor verkeersbegeleiding;
  • Het opstellen overzichtstekening met locatie drempels en plateaus met nummering;
  • Het toetsen van de plateaus aan de richtlijn m.b.v. grafische weergave

Planning

Uitgevoerd in februari 2017