Ilperveld

Rond Amsterdam zijn in het verleden op verschillende plaatsen meer of minder georganiseerde vuilstortplaatsen ontstaan. De provincie Noord-Holland saneert samen met andere partijen de stortplaatsen op het Ilperveld. Unihorn begeleidt de werkzaamheden met allerhande peilingen, inmetingen en uitzetwerkzaamheden.

Opdrachtgever:
Provincie Noord-Holland
Locatie:
Ilperveld
Sector :
Landmeten
Status :
Gerealiseerd
Ilperveld Unihorn 2
Ilperveld Unihorn

Werkzaamheden

Voor de directie houdt Unihorn de baggerwerkzaamheden bij door voor en na het baggeren handmatig peilingen uit te voeren. De peilingen worden verwerkt in het beheerprogramma WDB, waar de vorderingen worden bijgehouden. De saneringslocaties worden afgewerkt met folie en een laag schone grond. Unihorn meet daarvoor uitgangssituatie, laagdiktes en de hoogtes van opsluitdijken en overstorten. Hoeveelheden worden aan de hand van de metingen berekend. Tevens ondersteunt Unihorn de directie met milieukundig waterbodemonderzoek, bodemonderzoek en keuringen. Tot slot worden terreinaanpassingen digitaal ingemeten en vergeleken met kadastrale registraties.

Uitgevoerde werkzaamheden:

  • handmatige slibdikte metingen;
  • elektronische peilingen van de waterbodem; 
  • landmeetkundige inmetingen en uitzettingen van grondwerk;
  • monitoring van infrastructuur; 
  • milieukundig (water)bodemonderzoek;
  • bepaling hoeveelheden slib en grond;