Herinrichting Plein 1945 te Petten, design & construct, inclusief landmeetkundige werkzaamheden

In augustus 2015 zijn de voorbereidende werkzaamheden gestart voor het werk ‘Herinrichting Plein 1945’. De gemeente Schagen heeft het werk gegund aan Ooms Construction bv. Unihorn heeft het aanbiedingsontwerp verder uitgewerkt tot een Definitief Ontwerp en het Uitvoeringsontwerp.

Opdrachtgever:
Gemeente Schagen
Locatie:
Plein 1945 te Petten
Sector :
Ontwerp
Status :
Gerealiseerd
Petten
Petten 2
Petten 3

Aanleiding

Aanleiding van het project is de verandering van Petten van een dijkdorp naar een stranddorp door de realisatie van het kustversterkingsproject dat in het voorjaar van 2015 is opgeleverd. Het plein vervult hierin de functie van kloppend hart. In een waterpartij komt de eb en vloedbeweging terug, terwijl het geraamte van een schip op het plein een gestrand schip voor de kust van Petten verbeeldt.

Ontwerp

De opdracht heeft betrekking op de engineering van de riolering, bestratingen en maaiveldinrichting.

Bij de robuuste inrichting is goed gekeken naar de wens om met ruige, natuurlijke materialen het stoere karakter van Petten vorm te geven. De riolering is toekomstbestendig ontworpen door het hemelwater en vuilwater gescheiden af te voeren. De rijbaan is uitgevoerd met verharding van Portugese granietkeitjes, kleur middengrijs. De kantopsluiting is van natuurstenen banden met een breedte van 300 mm , kleur lichtgrijs. Parkeerplaatsen langs de rijbaan zijn uitgevoerd in Turkse basaltkeitjes, kleur antraciet. Op het plein is een verharding aangebracht van Turkse basaltkeitjes kleur antraciet en flagstones van verschillende afmetingen kleur grijs.

Inmeting

Ten behoeve van het ontwerp zijn de bestaande hoogtes ingemeten. De nieuw aangelegde verharding is ingemeten ten behoeve van de revisie.