Herinrichting park Elsbroek gemeente Hillegom

De aanleiding van het project is dat het park het visitekaartje voor de wijk Elsbroek is en niet meer voldoet aan de toekomstige visie van de gemeente. Het park heeft vóór de opknapbeurt een beperkte verblijfs- en speelkwaliteit.

Opdrachtgever:
Gemeente Hillegom
Locatie:
park Elsbroek Hillegom
Sector :
Ontwerp
Status :
Gerealiseerd
Elsbroekpark Unihorn
Elsbroekpark Unihorn 2

Details

In het vernieuwde park Elsbroek zijn nieuwe paden aangelegd met een centrale ontmoetingsplek die is uitgevoerd als houten vlonder. De padenstructuur van het park is uitgebreid, er zijn bomen gekapt en opnieuw aangeplant, bosschages zijn verwijderd en vervangen door bloeiende struiken en vaste planten, er is een vlonderpad aangelegd en er zijn natuurvriendelijke oevers ingericht.

Daarnaast is de toegang tot het park verbeterd door hergebruik van twee bruggen en de nieuwbouw van drie bruggen. Er is een multicourt aangelegd waarop balspelen worden gespeeld. Kinderen kunnen spelen op houten speeltoestellen of avontuurlijk spelen op struinspeelplek die is ingericht met boomstammen en water.
Daarbij is gezorgd voor voldoende banken en prullenbakken. Verder zijn er fitness toestellen geplaatst en een jeu-de-boulesbaan ingericht. Het park is op 1 april 2014 geopend.

Werkzaamheden

Unihorn is betrokken bij het project vanaf de voorbereidingen van het inmeten van het bestaande park met de aanwezige bomen en heeft de besteksvoorbereiding verricht tot en met het voeren van directie en het houden van toezicht.

Onderdeel van de voorbereidingen is het opstellen van een milieutechnisch onderzoek op vrijkomende grond en (asfalt)verharding alsmede het uitvoeren van geomechanisch onderzoek ten behoeve van de te plaatsen bruggen en houten damwand.

Ten behoeve van het RAW-2010 bestek zijn in overleg met de opdrachtgever EMVI criteria opgesteld die in de aanbestedingsfase zijn getoetst. Daarnaast heeft Unihorn de opdrachtgever begeleid bij de aanbesteding en het gunningsadvies opgesteld.